Det går bra för Sacofederationen

Ännu ett år går mot sitt slut. Det är dags att summera och blicka framåt. Ska jag sammanfatta kort vad jag känner så blir det: Det går bra nu!

Publicerad: Torsdag 20 dec 2012

Ännu ett år går mot sitt slut. Det är dags att summera och blicka framåt. Ska jag sammanfatta kort vad jag känner så blir det: Det går bra nu!

Medlemssiffrorna vid halvårsskiftet visade på fortsatt plus. Förbunden gör ett bra jobb och mitt bestämda intryck av alla de kongresser, ordföranderåd, fullmäktigen och förbundsmöten jag bevistat den senaste tiden är att stämningen är god. Inom förbunden och mellan Saco och förbunden. Kombinationen av professions- och fackförbund fungerar uppenbarligen fortsatt mycket väl.

Vi får mycket gjort, vilket av och till också uppmärksammas mer publikt. Genomgången tillsammans med Swedbank om vad en akademiker har kvar i plånboken när skatt och nödvändiga utgifter är betalda satte än en gång fokus på att utbildning måste löna sig. Även för gymnasielärare. Annars lär det bli svårt att hålla en kvalitet på utbildningen som duger som grund för högskolestudier.

Framtidsutsikter, där förbunden ger sin årliga prognos över arbetsmarknadsläget fem år framåt, blev i år en ovanligt stor massmedial succé. Framtidsutsikter är ju ett hjälpmedel från Saco när det är dags att välja högskolestudier. Ett annat är Saco Studentmässor och den årligt återkommande boken Välja Yrke som är studievägledarnas favoritskrift och flitigt nedladdad från Sacos hemsida. I år samlade mässorna i Stockholm och Malmö nästan en tredjedel av eleverna i gymnasiets avgångsklasser (cirka 26 000).

Här kan man verkligen säga att Saco och förbunden tar ett samhällsansvar som är ovanligt för en intresseorganisation. Vi gör det naturligtvis för att vi anser att utbildning är viktigt. Men också för att visa ungdomarna att fackförbund för akademiker är betydelsefulla.

Sacos chefssatsning har fått mycket god respons. Saco chefsråd har kommit igång. Gunnar Wetterbergs skrift ”Cheferna en svensk kulturtillgång” har blivit mycket uppskattad. En rapport om chefernas löner är på gång. Den stora chefsdagen på en fullsatt Chinateater blev en succé. Även de företagardagar som arrangerats runt om i landet har blivit väl mottagna.

Chefer och företagare kan låta apart för en facklig verksamhet. Men faktum är att ungefär en tredjedel av medlemmarna i Sacoförbunden är chefer i någon mening. Ungefär en tiondel är företagare. Ur rekryteringssynpunkt är det viktigt att även de medlemmarna känner nytta av sitt fackliga medlemskap.

När jag blickar tillbaka på Sacoåret 2012 minns jag också kansliets juristers lyckosamma insatser gentemot EU-kommissionens framstötar. Tillsammans med kollegerna på LO och TCO har de framgångsrikt argumenterat mot kommissionens försök att inskränka den svenska modellen. Det arbetet gav en klar majoritet i riksdagen för att slå vakt om den fria förhandlingsrätten på arbetsmarknaden.

Sacos argumentation inför forskningspropositionen om ökade direkta anslag och stimulans för att öka rörligheten bland forskarna har fått än större tyngd när Kungliga Vetenskapsakademins Excellensutredning landat i liknande slutsatser.

Vi har fortsatt att producera skrifter om lönebildningen och argumenterat för den goda lönespridningen och därmed vikten av att kunna göra lönekarriär inom olika yrken.

Skatter och pensioner är ständigt aktuella och just pensionerna blir allt viktigare. Därför kommer Sacos kansli att förstärkas där under 2013.

Och jag kan konstatera att vi inte kommer att ha mindre att göra under nästa år. Tvärtom, vad det ser ut. Det stora numret är givetvis Sacos kongress i november. Där kommer ett nytt program för de kommande fyra åren att antas.

Under 2013 kommer Sacos kansli också att göra en kraftsamling om lönespridning som ska resultera i en antologi. Vi kommer också att studera effekterna av utbyggnaden av den högre utbildningen. Mycket krut kommer även fortsättningsvis att läggas på utvecklingen inom EU. Akademikernas arbetsmarknad kommer att lanseras som en ny årligen återkommande skrift. Chefsprojektet rullar vidare med rapporter om chefers löner och om chefen som lönesättare.

Väldigt mycket att göra alltså. 2013 blir ett spännande år. Men innan dess ska det bli skönt att fira jul och nyår i lugn och ro. Samt glädjas åt att det går bra nu.

God Jul och Gott Nytt År!

Göran Arrius

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10