EU måste satsa på forskning

Efter all krisbekämpning är det nödvändigt och bra att de mer långsiktiga tillväxtfrågorna åter står på agendan. Det konstaterade Sacos ordförande Göran Arrius i samrådet med statsminister Fredrik Reinfeldt inför EU:s vårtoppmöte. Saco vill se större satsningar på forskning och ökad sysselsättning.

Satsa mer av EU:s pengar på forskning och utveckling, omfördela från exempelvis jordbruket. Regeringen bör också satsa mer av den svenska budgeten på forskning.

Öka drivkrafterna för att få folk att arbeta längre upp i åldrarna, men satsa också på det livslånga lärandet och arbetsmiljön. Att få ner ungdomsarbetslösheten och bland invandrare måste ha högsta prioritet.

Så lyder några av de krav som Sacos ordförande Göran Arrius framförde när han deltog i samrådet med statsminister Fredrik Reinfeldt inför vårtoppmötet inom EU i mars.

Göran Arrius välkomnade också att de mer långsiktiga tillväxtfrågorna nu åter står på agendan inför toppmötet efter all koncentration på krisbekämpning och akuta räddningspaket.

Ladda ner dokumentet med Sacos synpunkter inför EU:s vårtoppmöte.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10