Förbättrade villkor för studerande föräldrar

Remissarbetet ger resultat. Efter att Saco och Saco Studentråd påpekat det orimliga i att studenter vars barn avlider riskerar att bli av med studiemedlet, ändras nu lagen. – För en liten skara människor blir denna mardröm realitet varje år och det är glädjande att regering och riksdag har tagit till sig våra synpunkter, säger Andreas Bokerud, studenthandläggare på Saco

Publicerad: Tisdag 10 apr 2012

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Studentpolitik

Det var i slutet på mars som riksdagen klubbade igenom lagändringen. Föräldrar vars minderåriga barn avlider har sedan förra året rätt till tillfällig föräldrapenning i tio dagar, men rätten gäller inte för studenter.

Studenter som avbryter sina studier för att sörja sitt döda barn står alltså i dag helt utan ersättning. Dessutom riskerar de att bli av med sin framtida försörjning eftersom de missar viktiga kurspoäng, vilket ligger till grund för CSN:s bedömning för att betala ut studiemedel.

Saco och Saco Studentråd påpekade som enda remissinstanser det orimliga i situationen. En förälders värsta mardröm är att begrava sitt barn och det gemensamma trygghetssystemet måste fungera även för landets 300 000 studenter.

Regeringen tog till sig synpunkterna. Med start den 1 juli i år får även studenter rätt till tillfällig föräldrapenning om deras barn skulle avlida.

– För en liten skara människor blir denna mardröm en realitet varje år. Några av dessa föräldrar är studenter. Därför är det glädjande att regering och riksdag har tagit till sig våra synpunkter och underlättat föräldrarnas situation under en svår period i livet. Det visar att ett remissvar kan göra stor skillnad, säger Andreas Bokerud, studenthandläggare på Saco och fortsätter:

– Tyvärr omfattas inte studenter som befinner sig mellan studier av förändringen, något vi påpekade i vårt yttrande över propositionen. Där hoppas vi att regeringen utökar skyddet så att även dessa föräldrar får samhällets stöd om det ofattbara skulle inträffa.