Glädjande att regeringen vill öka rörligheten

Regeringen aviserar i vårbudgeten en översyn av rörligheten mellan lärosätena. Glädjande, anser Sacos utredare för utbildnings- och forskningsfrågor, Linda Simonsen. – Bra att de tar tag i frågan och vi väntar med spänning på den kommande forskningspropositionen.

Publicerad: Onsdag 18 apr 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

I regeringens vårbudget skriver den kort om vad den kommande forskningspropositionen ska innehålla. Bland annat aviseras en översyn av rörligheten mellan lärosätena och mellan lärosäten och näringsliv. Propositionen förväntas vara färdig till hösten.

Betydelsen av ökad rörlighet har Sacos utredare för utbildnings- och forskningsfrågor Linda Simonsen nyligen påtalat i rapporten "Den hållbara forskningspolitiken". Hon skriver att rörlighet mellan forskningsmiljöer bidrar till ökad kvalitet i forskningen, är utvecklande för den enskilde forskaren och bidrar till ett lärosätes utveckling.

Tyvärr är rörligheten mellan de svenska lärosätena låg. Endast drygt en tredjedel av de som examinerades under första halvan av 2000-talet och som stannade kvar inom akademin efter disputationen tjänstgjorde 2008 vid ett annat lärosäte än där de tog examen.

Vad krävs enligt Saco för att öka rörligheten mellan lärosätena? En viktig del är tillsättningsförfarandet. Det måste vara reglerat och tjänsterna ska tillsättas öppet i konkurrens, utifrån fastställda kriterier och med utomstående sakkunniga bedömare. Det ska inte vara möjligt för institutionerna att gynna de egna om det sker på den vetenskapliga kvalitetens bekostnad.

En annan viktig pusselbit är ändrade incitamentsstrukturer, både för institutionerna och för forskarna. Om man utgår från att mobiliteten i sig är kvalitetsdrivande bör den

också införas som en bedömningsgrund i resursfördelningssystemet, det vill säga att de institutioner som anställer forskare från ett annat svenskt lärosäte eller från utlandet tilldelas mer resurser.

- Det är glädjande att regeringen tar tag i frågan om rörlighet och vi väntar med spänning på den kommande forskningspropositionen. En översyn är en bra början, men konkreta åtgärder är till slut helt nödvändiga, säger Linda Simonsen.

Sacos punkter för ökad rörlighet:

  • Forskar- och lärartjänster ska utlysas och tillsättas i konkurrens efter  sakkunnigutlåtande.
  • Befattningsstrukturen på lärosätena ska vara centralt reglerad.
  • Inför en kvalitetsindikator som är baserad på rörlighet.
  • Inför fler statligt finansierade mobilitetsprogram med rejäla resurser för postdoktjänster.
  • Anpassa regelverken så att internationella utbyten underlättas.
  • Inrätta gästforskningsprogram och underlätta samarbeten mellan lärosätena.

Läs mer i Sacos rapport "Den hållbara forskningspolitiken". Du hittar den till vänster.