Glastak hinder i kvinnors karriär

Påläggskalv eller duktig flicka? Vd eller personalchef? Kvinnor och män bedöms efter olika måttstockar och det påverkar deras karriärmöjligheter, visar Sacos utredningar.

Publicerad: Torsdag 8 mar 2012

Senast uppdaterad: Fredag 31 okt 2014

Nyckelord:
Jämställdhet,
Lön & livslön

I samband med internationella kvinnodagen vill Saco påminna om de utredningar som tagits fram  om akademikernas villkor på arbetsmarknaden, villkor som i hög grad styrs av om du är man eller kvinna.

Kvinnor och män premieras inte bara olika mycket för sitt arbete, utan också för olika saker. Män kan rekryteras till högre tjänster för sin potential, medan kvinnor måste bevisa sin sakkunskap.

- Kvinnliga akademiker möter större svårigheter i sina karriärer än sina manliga kollegor. Det är givetvis helt förkastligt. Det är din kompetens som ska styra, inte ditt kön, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

I tre av fyra akademikeryrken finns en löneskillnad som med Sacos statistik inte går att förklara på annat sätt än att den beror på könet. I två av tre akademikeryrken finns dessutom löneskillnader som orsakas av att männen är överrepresenterade på de högsta befattningarna. Glastaket är alltså en starkt bidragande orsak till löneskillnaderna mellan kvinnliga och manliga akademiker.

Samtidigt visar forskningen att välfungerande lönesamtal kan vara ett viktigt redskap för att komma till rätta med en del av löneskillnaderna. Lönesamtalet fungerar som ett redskap att lyfta fram kvinnorna som individer, att synliggöra osynliga skillnader och att motverka statistisk diskriminering.

Vill du veta mer om kvinnliga och manliga akademikers villkor på arbetsmarknaden? Läs Sacos rapporter, du hittar länkarna i högerspalten.

Läs även Sacobloggen: "Kvinnor måste också få tjäna pengar på sina företag"