Göran Arrius firar ett år som Saco-ordförande

Den 12 augusti 2011 föreslog en enig valberedning Göran Arrius som ny ordförande för Saco. Några veckor senare valdes han enhälligt vid kongressen. Sedan dess har på dagen ett år passerat och precis som Göran Arrius förutspådde under sitt första framträdande som ordförande har året präglats av en snabbt föränderlig omvärld, ekonomisk oro och en debatt med stort fokus på arbetsmarknad och integration.

Publicerad: Tisdag 28 aug 2012

– Det har varit ett spännande år, ett år över förväntan. Det råder definitivt ingen brist på kunskap och engagemang inom Sacofederationen. Sacos verksamhet spänner över en hel rad politiska frågor och just bredden hade jag nog inte riktigt insett när jag började. Därför är jag tacksam mot kansliets personal som har stöttat mig från dag ett. På samma sätt vill jag tacka Sacos styrelse och Ordföranderådet, säger Göran Arrius.

"Gigantiskt slöseri med kunskap och kompetens"

Redan under sitt första tal som ny ordförande valde Göran Arrius att rikta fokus mot integrationsfrågan. Under året har Saco drivit frågan vidare, både genom att underlätta för invandrade akademiker och genom att vara en aktiv röst i debatten.

– För det första vill jag understryka att alla kan göra någonting. Hela arbetsmarknaden har ett ansvar i den här frågan och de små insatserna är också viktiga. För det andra vill jag understryka att invandrade akademiker som står utanför arbetsmarknaden eller tvingas ta anställningar för vilka de är överkvalificerade är ett gigantiskt slöseri med kunskap och kompetens. Jag tycker fortfarande inte att frågan får tillräckligt stor uppmärksamhet och jag tycker att det saknas en samlad nationell strategi. Det finns mängder av eldsjälar och ett brinnande engagemang, men insatserna är inte tillräckligt organiserade för att få det genomslag som önskas. För individens skull, för företagens skull och för Sveriges skull krävs ett samlat grepp på regeringens initiativ.

Även om utmaningarna på hemmaplan har upptagit en betydande del av Göran Arrius första år som Saco-ordförande har den finansiella krisen i Europa givetvis också påverkat Sacos verksamhet.

– Tack och lov har Sverige hittills klarat sig lindrigt undan den ekonomiska nedgång som präglar stora delar av Europa. Men även för Sverige finns det orosmoln. Exempelvis är Tyskland en viktig svensk exportmarknad och minskad ekonomisk tillväxt där påverkar givetvis svenska exportverksamheter. Trots att arbetsmarknaden för akademiker har varit god fram till nu, kan detta komma att ändras framöver. I en sådan situation är det viktigt att Saco och förbunden är lyhörda och agerar som det stöd medlemmarna behöver.

Försvara den svenska modellen

Den ekonomiska situationen i Europa har dessutom lett till att EU-kommissionen driver lagförslag som skulle komma att hota den svenska lönebildningsmodellen.

– Tillsammans med LO och TCO slåss vi hela tiden för att hålla tillbaka EU-kommissionens återkommande förslag om ökad statlig styrning av lönebildningen. Hittills har vi varit framgångsrika i att försvara den nordiska modellen där arbetsmarknadens parter gör upp i kollektivavtal.

Under Almedalsveckan gjorde Saco ett utspel tillsammans med TCO och LO där man uppmanade regeringen att höja taket i a-kassan och på så sätt slå vakt om principen om inkomstbortfall. Göran Arrius menar att ett höjt tak i a-kassan leder till en snabbare återkomst på arbetsmarknaden.

– Taket i a-kassan har inte höjts på tio år trots att den knappast utgör ett rimligt grundskydd för dem som av olika anledningar mister sina arbeten. Ett grundskydd som innebär en rimlig chans att ställa om till en ny vardag, möjlighet att genomföra kompletterande utbildningar samt den tid som krävs att hitta ett nytt arbete skulle leda till en snabbare återetablering på arbetsmarknaden. Men eftersom grundskyddet alltjämt är på en så låg nivå är det glädjande att de flesta av Sacoförbundens medlemmar har en kompletterande inkomstbortfallsförsäkring.

Utbildning ska löna sig

Under det gångna året har Göran Arrius profilerat sig inom en rad frågor, däribland lönespridning, forskning och ungdomsarbetslöshet. Dessa frågor kommer att vara viktiga även under det kommande året.

– Vi kommer fortsätta att arbeta med utgångspunkt i den färdriktning som kongressen har beslutat. En av Sacos viktigaste ståndpunkter är att utbildning ska löna sig, att ansvar ska premieras och att det ska vara möjligt att göra lönekarriär i Sverige. Vi vill att Sverige ska vara ett land där det är gynnsamt att bedriva forskning och utveckling. Och under året som kommer är Saco även fortsättningsvis en aktiv part i trepartssamtalen med regeringen där det huvudsakliga syftet är att hitta lösningar som etablerar fler ungdomar på arbetsmarknaden.

Slutligen hoppas Göran Arrius att Saco och förbunden går en fortsatt ljus framtid till mötes.

– Jag är full av beundran för förbunden som ser till att Sacofederationen ständigt växer och att vi tillsammans utgör en starkare och starkare röst. Samtidigt vet vi att kullarna från högskolorna kan komma att bli mindre framöver. Därför är det viktigt att vi fortsätter arbeta med varumärkesfrågor, att vi vässar och gör våra medlemskap än mer attraktiva och att våra medlemmar ser ett värde i att vara fackligt ansluten, avslutar Göran Arrius.