Saco satsar på cheferna

Sacoförbunden har 140 000 chefer som medlemmar. Det gör Saco till en av landets största chefsorganisationer. – Vi ska bli bättre på att leverera stöd och nytta till cheferna. Det blir Sacos huvudfråga i år, sade ordförande Göran Arrius vid ett seminarium på torsdagen.

Publicerad: Torsdag 23 feb 2012

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Chef

Alla vill ha bra chefer, men för att få bra chefer behöver vi också ge stöd och råd till chefer. Det är en medarbetarfråga, såväl som en fråga för den akademiker som någon gång under sin karriär kommer att kliva in i ett chefskap. Men cheferna är också viktiga för verksamheterna. Utan ett bra ledarskap är det svårt att nå goda resultat.

Med 140 000 chefer som medlemmar, en tredjedel av den yrkesverksamma medlemskåren, är Saco en av landets största chefsorganisationer. Och det är inte vilka chefer som helst. Saco samlar de högutbildade cheferna, de som framförallt leder de kunskapsintensiva verksamheterna runt om i landet.

Men hur ser förutsättningarna ut för förbundens chefsmedlemmar och vad kan Saco göra för att stärka akademikerna i sitt chefskap? Det var temat för torsdagens seminarium om chef- och ledarskapsfrågor son inleddes av ordförande Göran Arrius.

- Det finns gott om ledarskapsutbildningar där ute och det är jättebra. Men jag tror att det även finns ett stort behov av chefsutbildningar och det är inte samma sak, sade han och fortsatte:

- Sveriges chefer behöver t.ex. bli bättre på den hårda biten av chefskapet, det vill säga arbetsrätt och kollektivavtal. Vilka skyldigheter och rättigheter har man som chef?

Göran Arrius förklarade också att många i dag tvekar inför att ta på sig ett chefsansvar eftersom det helt enkelt inte är värt det. Det lönepåslag du får som chef står inte i proportion till ansvaret, menar han. Och den demografiska utvecklingen gör det ännu viktigare att erbjuda bra villkor till cheferna då vi står inför en stor generationsväxling.

- Ska vi få dagens unga att vilja bli framtidens chefer måste det bli mer attraktivt att bli chef, sade han. Det gäller löner och andra villkor, såväl som arbetsförutsättningar och psykosocial arbetsmiljö. Det måste också bli mer acceptabelt att kliva av som chef.

Saco kommer under året att genomföra en rad insatser på chefsområdet. Bland annat ska det utvecklas en chefsmodul i Saco Lönesök som kommer fungera som stöd inför lönesamtalet för förbundens chefer.

Även ett särskilt chefsråd kopplat till Göran Arrius är under uppbyggnad. Rådet kommer att bestå av en grupp profilerade chefer som är medlemmar i ett Sacoförbund. Rådet ska diskutera chefs- och ledarskapsfrågor ur ett strategiskt och fackligt perspektiv, och kunna påverka inriktningen på Sacos arbete framöver.

- Chefs- och ledarskapsfrågorna kommer att vara Sacos huvudfråga i år, sade Göran Arrius.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10