Saco undersöker informationsdjungeln för nyanlända

Många invandrade kan vittna om att det är svårt att komma till ett nytt land. Nytt språk, ny kultur och ett annat klimat. Saco vill bidra till en snabbare process och korta vägen från nyanländ till etablering på arbetsmarknaden.

Publicerad: Fredag 19 okt 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Integration

Vi kommer genomföra gruppsamtal med ett antal invandrade akademiker. Och intresset är stort för att vara med och dela med sig av sina synpunkter och erfarenheter om vägen till jobb och etablering i sitt nya land berättar projektledaren Nadia Tafur Jonsson på Saco.

Gruppsamtal kommer att genomföras i Stockholm den 19/10 och 6/11, Umeå 22/10 och Göteborg 23/10. De som ansökt har olika ålder, ursprung och bakgrund. En av många aktuella frågor är hur etableringsprocessen för de nyanlända akademikerna har fungerat i praktiken.

Syftet med gruppsamtalen är att öka kunskaperna om vilken information invandrade akademiker får på vägen till den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt kommer de olika grupperna att genomföra användartester av Sacos webbsatsning Omstart. Deltagarna kommer att testa webbplatsen och resultatet kommer att användas för att förbättra användarvänligheten på sajten.

I samband med resorna till Göteborg och Umeå kommer vi också föreläsa om arbetsmarknaden för olika grupper av invandrade akademiker som läser kompletterande utbildningar som Sfi, Svenska som andraspråk och Korta vägen.

Kontaktpersoner

Pälle Kamali, Kommunikatör
palle.kamali@saco.se

08-613 48 84