Svenskt nej till EU-reglering av strejkrätten

Arbetsmarknadsutskottet avvisar EU-kommissionens förslag om nya regler för strejkrätten. Därmed ansluter sig de svenska politikerna till den linje som bland annat Saco framförde tidigare i år.

Publicerad: Fredag 4 maj 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Internationellt

Det var på torsdagen som riksdagen meddelade att arbetsmarknadsutskottet går på de svenska fackens linje och avvisar den så kallade Monti II-förordningen i dess nuvarande form. 

Förordningen kom till som ett svar på de problem som EU-domstolen skapat genom domen i Lavalmålet och andra liknande mål.

Men Monti II innehöll stora brister, något som påpekades av de Saco, LO och TCO i ett gemensamt brev till arbetsmarknadsutskottet tidigare i år.

En sådan inskränkning av strejkrätten på EU-nivå skulle strida mot EU:s fördrag som uttryckligen undantar strejkrätten från EU:s mandat. Centralorganisationerna ansåg även att Monti II-förordningen innebär att Sverige och övriga EU-länder kan komma att bryta mot sina åtaganden gentemot FN:s arbetsmarknadsorgan ILO:s grundläggande konventioner om förenings- och förhandlingsrätt.

Nu visar det sig alltså att även de svenska politikerna ser stora problem med kommissionens förslag. Att reglera strejkrätten på EU-nivå strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen, enligt arbetsmarknadsutskottet. Subsidiaritetsprincipen går ut på att beslut som berör medborgarna ska fattas så nära dem som möjligt.

Utskottet ser även en risk i att förordningens förslag om tvistelösning kan störa de väl fungerande inhemska modellerna som finns i Sverige. Anordningar för tvistlösning av detta slag måste anses vara en del av de nationella arbetsmarknadsmodellerna som inte bör regleras på EU-nivå, skriver utskottets ledamöter i ett gemensamt uttalande.

Arbetsmarknadsutskottet avvisar därför Monti II-förordningen i dess nuvarande form och föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Lena Maier Söderberg är chefsjurist på Saco och hon välkomnar gårdagens besked.

Kommissionens förslag i sin nuvarande form gav inget mervärde. Det var snarare tvärtom, att det skapade större osäkerhet. Därför är det glädjande att arbetsmarknadsutskottet kommit till den här slutsatsen, säger hon. 

Den 10 maj ska riksdagen rösta om förordningen, men eftersom utskottets ledamöter är eniga väntas samma besked även där.