Ta till vara på invandrade akademikers kompetens

Sveriges invandrare blir allt mer välutbildade, visar ny statistik. Saco anordnar 15 maj ett seminarium om hur vi stoppar slöseriet med deras värdefulla kompetens. – Det är hög tid att ta fram en långsiktig och heltäckande lösning för den svenska arbetsmarknaden, säger Pär Karlsson, ansvarig projektledare på Saco.

Publicerad: Fredag 27 apr 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Integration

Fyra av tio invandrare som kommit till Sverige efter 2002 har eftergymnasial utbildning, visar Statistiska centralbyråns senaste siffror som presenterades förra veckan. Trots det arbetar bara hälften av dem med något som motsvarar deras utbildning.

Den internationella konkurrensen avgörs inte av vilka länder som har de lägsta lönerna utan av dem som har den bäst utbildade arbetskraften. Samtidigt som demografin visar att färre måste försörja fler slösar det svenska samhället och arbetsmarknaden med den stora resurs som utgörs av invandrade akademiker.

Saco och medlemsförbunden har länge engagerat sig i invandrade akademikers villkor. Bland annat genom webbportalen Omstart, men även genom aktivt påverkansarbete, praktisk vägledning och andra riktade åtgärder.

Den 15 maj anordnar Saco tillsammans med länsstyrelsen i Västra Götalands län ett seminarium om hur vi löser knutarna på svensk arbetsmarknad och bättra tar till vara på de nyanländas kompetens.

Seminariet har namnet "Dags för en ny svensk modell" och Sacos Pär Karlsson är projektledare för dagen som anordnas på Piperska muren i Stockholm.

- Det är hög tid att ta fram en långsiktig och heltäckande lösning för den svenska arbetsmarknaden. Det måste bli slut på alla tillfälliga projekt som präglar integrationsområdet, säger han.

Deltagare på seminariet är bland annat Jasenko Selimovic (FP), statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, Clas Olsson, analyschef på Arbetsförmedlingen och Sacos ordförande, Göran Arrius.

Under seminariet kommer även en ny rapport att presenteras av forskarna Lars Walter och Andreas Diedrich vid Göteborgs universitet. De har undersökt modeller för utbildningsinsatser som riktas till invandrade akademiker och kommer på seminariet att presentera sina resultat.

- Framtidens välfärd bygger på att vi lyckas öka antalet arbetade timmar i samhället. Nyanlända måste därför för allas bästa snabbt komma ut på arbetsmarknaden. Vår förhoppning är att seminariet ska bidra med välbehövlig diskussion om hur det kan bli verklighet, säger Pär Karlsson.