Var tionde akademiker utsatt för hot

På onsdagen kom beskedet att en lärare i Kiruna som slagits av en elev nekas skadestånd. Var tionde akademiker har hotats i tjänsten och tre procent har utsatts för våld, visar Sacos studier. Om samhället inte klarar av att skydda sina tjänstemän betyder det att den demokratiskt beslutade ordningen i värsta fall sätts ur spel.

Publicerad: Torsdag 24 maj 2012

Senast uppdaterad: Torsdag 31 jul 2014

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Tingsrätten motiverar beslutet med att lärare är en yrkesgrupp som måste vara förberedd på att utsättas för våld, precis som poliser och väktare. Domen är oacceptabel, enligt Lärarnas riksförbund som uppskattar att 30 000 lärare har utsatts för våld på jobbet.

Lärarkåren är inte ensam. Att uppleva daglig oro för att utsättas för våld på sin arbetsplats är en realitet för alltför många akademiker. Sacos rapport från 2008 visar att var tionde yrkesverksam medlem hotats i sin yrkesutövning och för tre procent av dem har det gått så långt att de har utsatts för våld.

Värst utsatta är socionomer, lärare och läkare, men även arbetsterapeuter och veterinärer drabbas i hög utsträckning.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld i arbetslivet är i grunden bra, men efterlevnaden måste förbättras. Alltför många akademiker uppger att det inte har vidtagits några förebyggande åtgärder på arbetsplatsen och det tyder på tydliga brister. De kraftiga neddragningar som ägt rum inom Arbetsmiljöverket är också väldigt olyckliga och det krävs fler inspektörer, inte färre.

För samhället och rättsordningen kan konsekvenserna av hot och våld bli mycket allvarliga. I olika akademikeryrken handlar det om att företräda det offentliga, dess regelverk och institutioner. För att värna rättssäkerhet och opartiskhet är det viktigt att tjänstemännen kan sköta sina uppgifter i lugn och ro.

Om samhället inte klarar av att skydda sina tjänstemän så betyder det att den demokratiskt beslutade ordningen fung­erar sämre och i värsta fall sätts ur spel.

Ladda ner Sacos rapport, du hittar den till vänster.