Därför vill Saco höja brytpunkten för statlig skatt

Saco anser att brytpunkten för statlig inkomstskatt bör höjas. Utbildning ska löna sig och då kan inte mer än hälften av en inkomstökning gå bort i skatt. Läs mer om hur vi resonerar.

Publicerad: Måndag 2 dec 2013

Nyckelord:
Samhällsekonomi,
Skatter

Vad är statlig inkomstskatt? Alla som tjänar mer än brytpunkten på 35 525 kronor i månaden betalar statlig skatt. Den statliga skatten är 20 procent på inkomster över brytpunkten. Nästa brytpunkt gäller den så kallade värnskatten och berör inkomster över 50 391 kronor i månaden.

Hur många av Sacoförbundens medlemmar betalar statlig skatt? I dagsläget betalar hälften av Sacoförbundens medlemmar statlig skatt. Det gäller breda yrkesgrupper som samhällsvetare, ingenjörer, ekonomer och inte minst de som tagit på sig ansvaret att vara chef. Ju äldre du är desto större än sannolikheten att du betalar statlig skatt.

Varför vill Saco höja brytpunkten? Utbildning ska löna sig. Det ska även löna sig att ta ansvar och vara duktig på sitt jobb och då kan inte mer än hälften av en inkomstökning gå bort i skatt. Om inte brytpunkten höjs med reallöneutvecklingen kommer allt fler löntagare att omfattas. Ska vi klara framtidens välfärd när allt färre måste försörja allt fler måste vi stimulera människor att arbeta mer och längre.

Vill Saco göra några andra förändringar i skattesystemet? Saco har länge föreslagit en ny stor skatteöversyn där skatten på arbete sänks och andra skattebaser breddas. En parlamentarisk utredning bör tillsättas för att åstadkomma en bred uppgörelse om ett enkelt och begripligt skattesystem. Skatterna ska vara så likformiga och neutrala som möjligt när det gäller beskattningen av arbete och kapital. Skatt ska tas ut efter bärkraft. Omfördelningen bör vara så samhällsekonomiskt effektiv som möjligt. Att omfördela via statlig inkomstskatt är antagligen inte den samhällsekonomiskt mest effektiva lösningen.