Framtiden i fokus på Europadagen

Arbetslöshet, eurokris och framväxande högerextremism. EU:s medlemsländer står inför stora utmaningar de kommande åren, något som riskerar att få stora effekter på unionens stabilitet. När Europadagen firades i Stockholm på måndagen var det framtidsfrågorna som stod i fokus.

Publicerad: Tisdag 7 maj 2013

Nyckelord:
Internationellt

Det var ett digert program som mötte besökarna på Europadagen som på måndagen firades i Stockholm. Att programmet ägde rum den 6 maj, istället för den 9 maj som är den egentliga Europadagen, berodde på att det då är Kristi himmelfärdsdag.

Det var dock ingen feststämning som mötte besökarna. I stället gick den rådande krisen i Europa som en röd tråd genom seminarierna. Under dagen behandlades allt ifrån ungdomsarbetslöshet och finanskris till högerextremism och åtstramningspolitik.

Inte minst det avslutande passet fokuserade på utmaningarna som unionen och dess medlemsländer står inför de kommande åren.

Sveriges EU-kommissionär, Cecilia Malmström, och forskningsinstitutet Sieps direktör Anna Stellinger målade båda upp en dyster bild av det rådande läget i Europa.  

EU blir allt mer komplext samtidigt som unionen brottas med såväl trovärdighets- som demokratiproblem. Lägg till en ekonomisk kris som inneburit kraftiga sociala nedskärningar i flera länder så har du en grogrund för extrema missnöjespartier. 

I ett sådant läge krävs det tydligt ledarskap som kan staka ut riktningen för Europa och fatta de nödvändiga besluten. Samtidigt är maktstrukturerna inom Unionen på väg att förändras. Frankrikes ekonomiska situation har försvagat den forna hörnpelaren i EU och Polen är på väg att stärka sina positioner, på bekostnad av bland annat krislandet Spanien.

Den efterföljande debatten hade också fokus på framtiden och då främst Sveriges roll i EU. Deltagarna, Jonas Sjöstedt (V), Marita Ulvskog (S), Birgitta Olsson (FP) samt Gunnar Hökmark (M) var eniga om att EU har stora problem. När det gäller botemedlet skiljde sig dock åsikterna åt. 

Birgitta Olsson och Gunnar Hökmark förespråkade fortsatta åtstramningar medan Jonas Sjöstedt och Marita Ulvskog ville se ökade stimulanser för att få fart på efterfrågan.

När det gäller Sveriges roll menade Jonas Sjöstedt att EU förändrats sedan vi blev medlemmar. Det är därför dags att omförhandla medlemsvillkoren så att vi får ett permanent undantag för euron och tydligt säga nej till en utveckling som går mot Europas förenta stater. 

Marita Ulvskog ansåg att vi har en realitet som vi måste förhålla sig till där EU de facto går i två olika hastigheter. En situation som i mångt och mycket liknar den som rådde tidigare med EG och Efta. Birgitta Olsson såg däremot framför sig ett scenario där svenska folket inom tio år sagt ja till euromedlemskap och där Sverige tagit täten i kampen för pressfrihet och yttrandefrihet i Europa. 

Vill du ta del av seminarierna från Europadagen i efterhand? De går att se på SVT Forum