Göran Arrius öppnade Sacokongressen 2013

”Välkomna till Sacos kongress 2013!” Med de orden avslutade Sacos ordförande Göran Arrius sitt inledningstal och förklarade kort därpå kongressen för öppnad. Under de kommande dagarna ska 101 delegater från 22 medlemsförbund staka ut riktningen för Sacos framtida arbete.

Publicerad: Torsdag 14 nov 2013

2013 års Sacokongress är nu formellt öppen. Fokus de kommande dagarna kommer att vara Sacos nya samhällspolitiska program som går under namnet ”Akademikernas ansvar – utmaningar och möjligheter”. Programmet behandlar allt ifrån pensioner och socialförsäkringar till invandring och miljö, alla frågor som är av högsta vikt för samhällsutvecklingen.

Göran Arrius inledde kongressen med att i sitt tal måla upp en bild av den svenska modellens kärna och akademikernas roll för framtidens välfärdssamhälle.

- Saco och dess medlemsförbund har alltid berömt sig av att vara mer än bara fackliga organisationer. Våra förbund har djupa rötter i 1800-talets framväxande akademikeryrken och deras sammanslutningar, sade han och fortsatte:

- Det är detta som inspirerat oss när vi gjort Ansvaret till temat för denna kongress. De akademiska professionernas ansvar för det goda samhället och för våra levnadsbetingelser, men också våra organisationers ansvar för en fungerande arbetsmarknad, för smidiga kollektivavtal och för den svenska modellen, både välfärden och den produktion som betalar för generositeten.

Sedan gick ordet till statsminister Fredrik Reinfeldt som även han pekade på de utmaningar vi har framför oss. För att klara framtiden måste fler komma i arbete och då måste bland annat drivkrafterna till jobb öka. Därför vill regeringen höja brytpunkten för statlig skatt, något som skulle påverka en stor andel av Sacoförbundens medlemmar, förklarade Fredrik Reinfeldt och drog ner applåder från kongressledamöterna.

Han pratade också om att möjligheterna till omställning måste förbättras för att fler ska kunna arbeta längre och bjöd in parterna för fortsatta diskussioner.

På Sacos särskilda kongresswebb hittar du all information rörande kongressen, program och samtliga handlingar. Där kan du även ta del av Göran Arrius och Fredrik Reinfeldts tal i efterhand samt se livesändningar från förhandlingarna i plenum.

Du kan även följa och kommentera kongressen på Twitter via #sacokongress13

Se Saco Play för övriga tal på kongressen.

 

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10