Göran Arrius talar inför (S)-kongressen

Titta framåt, inte bakåt, när ni går balansgången mellan kollektivism och individualism. Den uppmaningen tänker Göran Arrius utfärda när han som förste Sacoordförande talar inför en socialdemokratisk kongress.

Göran Arrius, Saco är ju partipolitiskt obundet. Varför har du tackat ja till att tala inför ett politiskt partis kongress?

 - Jag kommer att understryka att vi är partipolitiskt obundna, men jag brukar tacka ja när jag får en möjlighet att föra fram vad Saco står för. Kommer det inbjudningar från andra partier tackar jag sannolikt ja till dem också.

Nu har du alltså fått chansen – vad ska du säga till kongressombuden?

- Jag har inte så många minuter, men jag ska försöka hinna med att tala om vikten av den nordiska modellen med fristående parter som sluter kollektivavtal. Jag hade också tänkt tala om att det behövs en ny skatteöversyn.

Något mer?

- Vikten av kompetensutveckling och möjlighet till karriärbyten när befolkningen blir allt äldre är också viktigt om vi ska kunna arbeta längre upp i åldrarna. Liksom en politisk samling kring integrationspolitiken. Jag hoppas också hinna nämna något om utbildningsmisslyckandet som grundorsak till ungdomsarbetslösheten och om forskning och högre utbildning.

Är det något som du särskilt vill understryka för kongressombuden?

- Vikten av att se framåt, att tro att det går att backa tillbaka utvecklingen är inte fruktbart. Invånarna i Sverige är å ena sidan kollektivister, det finns en stor majoritet för att vi ska betala våra gemensamma behov tillsammans, vård, skola och omsorg. Å andra sidan vill människor bestämma själv och kunna välja fritt. Det är den balansgången mellan kollektivism och individualism som alla politiker måste gå för att nå framgång i Sverige.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10