Löneenkäten – ditt viktiga bidrag

Sveriges bästa lönestatistik, vår tjänst Saco Lönesök, är laddad med nya siffror. Siffror som kommer den enskilde medlemmen till godo, men som också är ett viktigt arbetsverktyg för såväl förbunden som Sacokansliet.

Publicerad: Fredag 22 feb 2013

– Vi är tacksamma för varje ifylld löneenkät. Det är tillfredställande att kunna komplettera tjänsten med så omfattande statistik år efter år. Statistik som kommer hela Sacofederationen till godo, säger Anna Danielsson, statistikansvarig på Sacos samhällspolitiska avdelning.

Saco Lönesök omfattar uppgifter om cirka 330 000 medlemmar. Uppgifterna hämtas dels ifrån lönenkäterna, dels ifrån den partsgemensamma lönestatistiken som samlas in via arbetsgivarnas lönesystem. Sammantaget utgör Saco Lönesök en unik statistikservice, som utvecklats i nära samarbete mellan Saco och förbunden.

För den enskilda medlemmen betyder ett högt enkätdeltagande bättre kvalitet på den statistik som han eller hon har nytta av i många olika sammanhang. Inte minst inför och i samband med lönesamtalet. I snart sju år har Sacoförbundens medlemmar haft direkttillgång till Sacos lönestatistik via det egna förbundets webbsida. Sedan starten i december 2001 har Saco Lönesök haft över en och en halv miljon besök.

Även förtroendevalda, ombudsmän och andra förbundsanställda utnyttjar Saco Lönesöks unika möjligheter i sitt arbete, exempelvis vid rådgivning eller förhandlingar.

En av finesserna med Saco Lönesök är de möjligheter det ger att jämföra en given lön med andra, både mellan olika arbetsmarknadssektorer, utbildningar och examensår. Saco Lönesök är ett dynamiskt system där besökaren själv bestämmer vilka jämförelser som ska göras och i vilken form de ska redovisas. Du kan se löneläge och lönespridning för olika arbetsmarknadssektorer, utbildningar och examensår.

För Sacos utredare är databasen rena guldgruvan.

– Idag omfattas alla akademiker i Sverige av någon form av lokal lönebildning. Men hur stort löneutfallen blir eller hur lönebildningen fungerar i praktiken behöver vi fortsätta utforska. De analyser som genomförs av Sacos utredare utförs till stora delar med hjälp av data från Sacoförbundens löneenkäter, säger Lena Granqvist, ekonom och utredare på Saco.