NFS uppmanar Grönland att värna den nordiska modellen

Den nordiska arbetsmarknadsmodellen är en av hörnstenarna i våra nordiska välfärdssamhällen. Det är därför anmärkningsvärt att Grönland är berett att frångå den nordiska modellen och medverka till social dumpning för att tillmötesgå utländska investerare, skriver Nordens Fackliga Samorgansiation, NFS, i ett uttalande.

Publicerad: Fredag 26 apr 2013

Nyckelord:
Internationellt

Saco är en av medlemmarna i NFS och ordförande Göran Arrius befinner sig just nu på Grönland för att lära sig mer om Grönlands näringsliv och arbetsmarknad, samt diskutera hållbar tillväxt och hållbart arbetsliv.

I samband med det har NFS styrelse antagit ett uttalande om det problematiska i att Grönland, genom sin Storskalalag, nu är berett att frångå den nordiska arbetsmarknadsmodellen och medverka till social dumpning för att tillmötesgå utländska investerare. Uttalandet finns i vänsterspalten.

– Grönland är en del av Norden, och också av den nordiska modellen. Vi i NFS vill därför med detta uttalande uppmana Grönlands nyvalda landsstyre att alltid stå upp för den grönländska – och nordiska – arbetsmarknadsmodellen, samt att värna om Grönlands naturrikedomar, säger NFS generalsekreterare Loa Brynjulfsdottir.

Nordens Fackliga Samorganisation NFS är en samarbetsorganisation för fackliga centralorganisationer i Norden. NFS har sexton medlemsorganisationer bestående av Landsorganisationerna, Tjänstemannaorganisationerna och Akademikerorganisationerna i de nordiska länderna. Därmed representerar NFS nästan 9 miljoner fackligt anslutna i hela Norden.