Ny rapport om individuell lönesättning

Allt fler omfattas av individuell lönesättning. Men för att det ska fungera krävs tydliga kriterier och bedömningsmodeller. Saco släpper i dag en rapport om besluts- och tolkningsproblem i individuell lönesättning.

Publicerad: Måndag 8 apr 2013

Nyckelord:
Chef,
Lön & livslön

Det är forskaren Stig Blomskog som på uppdrag av Saco har tagit fram en rapport om problemen som kan uppstå vid individuell lönesättning. Stig Blomskog är högskolelektor i nationalekonomi vid Södertörns högskola och specialiserad på värderingsmetoder som tillämpas vid lönesättning inom företag och organisationer.

Rapporten presenterades på ett seminarium den 8 april, ett seminarium som även går att ta del av i efterhand på Saco Play.

Som lönesättande chef ställs du inför en rad svårigheter vid bedömningen av medarbetarnas arbetsinsatser. Hur ska lönekriterierna utformas? Hur värderar jag medarbetarnas olika prestationer och hur väger jag samman dem till en totalbedömning?

Medarbetarna presterar också olika bra på olika saker och som chef kan det vara svårt att jämföra insatserna med varandra. Är då en poängskala rätt väg att gå eller är det i stället principer för klassificeringen av arbetsinsatserna som måste till?

Rapporten sätter fokus på chefens roll för den individuella lönebildningen och ställer frågor som kommer att vara värdefulla för den fortsatta diskussionen om lönesättningens villkor.

Du hittar rapporten här. Passa även på att del av Sacos ytterligare studier på löneområdet.

Sacoutredarna Håkan Regner och Anna Danielsson har gjort en tolkning av studien.
Ladda ner Tillämpningar av individuell lönesättning - problem och möjligheter.