Överge drömmen om perfekt matchning på arbetsmarknaden

Arbetsgivarna är fixerade vid att anställa rätt person direkt. Men omedelbar, perfekt matchning har avigsidor. Erfarenhet från yrke och arbetsliv måste få utvecklas på jobbet. Arbetsgivare har därför eget ansvar för att det ska finnas personer med erfarenhet att anställa.

Publicerad: Måndag 22 jul 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Integration,
Utbildning & forskning

Perfekt matchade personer idag kan vara felmatchade imorgon. Arbetslivet förändras och därför måste högskolan ge kompetens som är gångbar på stora delar av arbetsmarknaden, i dag och i framtiden. Högskolelagen kallar det "beredskap att möta förändringar i arbetslivet". Det är sådan bildning och flexibilitet som bland annat gör att akademiker har lägre arbetslöshet. Utbildning får därför aldrig vara anpassad till arbetsgivares tillfälliga önskemål, varken lokalt eller nationellt.

Arbetsgivare har ett stort ansvar för arbetsmarknadens funktion. Hela ansvaret för att rätt person har rätt jobb ska inte vältras över på enskilda jobbsökande eller anställda. Det är möjligt att arbetsgivarna själva orsakat en del av de upplevda matchningsproblemen.

Saco efterlyser arbetsgivare som gör behovsanalyser där akademisk kompetens värderas på ett mer nyanserat sätt och som vågar tänka utanför ramarna. Istället för att med skygglappar rekrytera efter utbildningsinriktning, bör arbetsgivare fråga sig hur de på bästa sätt kan utveckla och utvecklas med personer som har olika kunskapsbakgrund. Långsiktigt framgångsrik verksamhet kräver en mångfald av kompetenser. För att nå dit behöver omotiverad, homosocial arbetsgivarpolitik få ett slut.

Läs debattartikeln på DN

Vad gör Saco

Att nyansera kopplingen mellan arbetsmarknad och akademisk utbildning är en av Sacos huvudfrågor.

Varje år genomförs Saco studentmässa för att inspirera och ge fakta till den som funderar på att studera vidare. För en blivande student är det ofta avgörande vilka jobb en utbildning kan leda till. Redan vid valet av utbildning är det ofta uppenbart – på gott och ont – att det inte finns en perfekt matchning mellan utbildning och yrke. Läs mer om högskolevalet.

Saco försöker även underlätta för personer med utländsk akademisk examen att få jobb på den svenska arbetsmarknaden.  Idag har allt för många jobb som de är överkvalificerade för eller inget jobb alls. Det är ett resursslöseri som delvis beror på att många arbetsgivare inte värderar mångfald och den positiva påverkan det har på verksamheters utveckling.  Tyvärr anställer arbetsgivare ofta kopior av sig själva eller söker en person med "perfekt matchning".