Tydligt budskap till Kommissionen vid trepartsmöte i Bryssel

Lönebildning är och ska vara en nationell kompetens, och EU ska inte lägga sig i systemet för parternas lönebildning. Det var huvudbudskapet när TCO:s samhällspolitiske chef Roger Mörtvik för Sacos, LO:s och TCO:s räkning höll ett anförande vid en trepartskonferens om löner i Bryssel på fredagen.

Publicerad: Måndag 4 feb 2013

Senast uppdaterad: Måndag 28 jul 2014

Nyckelord:
Internationellt

Kommissionen hade tillsammans med European Employment Committee (där regeringsföreträdare sitter) bjudit in representanter för fack och arbetsgivare i EU för att diskutera löner förhåller sig till bl.a. produktivitet och sysselsättning. Mötet aviserades förra våren i EU-kommissionens meddelande "Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning". Från svenskt håll är oron stor att mötet på sikt ska leda till en lönebildningsprocess på europeisk nivå. De svenska facken koncentrerade därför sitt budskap till vikten av partsautonomin och vikten av en nationell lönebildning.