Ungdomsarbetslösheten botas med utbildning

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga är fel väg att gå för att råda bot på arbetslösheten. Orsakerna till ungdomarnas problem är komplexa och en generell sänkning slår alldeles för brett, menar Saco i en kommentar till regeringens budgetnyhet.

Publicerad: Måndag 9 sep 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Regeringen presenterade på måndagen sin budgetsatsning för att få fler unga i arbete. Det handlar om sänkta arbetsgivaravgifter, införandet av yrkesintroduktionsanställningar (så kallade YA-jobb) och slopandet av den differentierade arbetslöshetsavgiften.

Saco är kritiskt till ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter av tre skäl. För det första ska de försäkringsmässiga principerna upprätthållas, för det andra finns det inte bara en orsak till ungdomarnas problem och att sänka avgifterna för alla är en trubbig åtgärd och för det tredje är det förknippat med stora dödviktskostnader. De som ändå skulle ha fått jobb subventioneras också.

- En generell sänkning slår alldeles för brett. Riktade åtgärder att föredra. Men framför allt är arbetslösheten ett utbildningsmisslyckande. Ungdomarna ska i första hand få stöd för att klara sig igenom grundskolan och gymnasiet, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Saco är däremot positivt till införandet av anställningar likt de aviserade YA-jobben, men ser problem med utformningen av regeringens förslag. Dels är åldersgränsen för låg och jobben passar därmed inte akademiker, dels bör åtgärderna riktas till de ungdomar som är störst behov av hjälp i stället för att utgå till samtliga i åldersgruppen.

Saco ser också positivt på slopandet av den differentierade a-kasseavgiften.

- Differentieringen av avgiften har upplevts som orättvis och har säkert lett till att många a-kassor tappat medlemmar. Att ta bort arbetslöshetsavgiften skulle troligtvis stimulera medlemskap i kassorna, säger Göran Arrius.

Förra veckan släppte Saco en rapport om ungdomarnas situation på arbetsmarknaden. Ta del av den här.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10