”Absurt prioritera överskottsmålet framför jobben”

Regeringen måste släppa taget kring överskottsmålet. Valdebatten borde handla vad som ska göras åt bristerna i den så kallade välfärden. Det är nu hög tid att prioritera kampen mot arbetslösheten.

Publicerad: Måndag 14 apr 2014

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Skatter

Sveriges medborgare har den senaste tiden fått två viktiga besked. Regeringen har meddelat att finanspolitikens viktigaste mål är att överskottsmålet ska nås till 2018. Och riksbanken sänker inte reporäntan trots att inflationen har legat under målet under en lång tid och förväntas göra så även framöver.

Saco anser att såväl regering som opposition måste bli tydligare om vad de vill göra om de vinner valet. Hittills har det varit en tävlan mellan moderater och socialdemokrater i vem som är bäst på att få tillbaka ett överskott i de offentliga finanserna.

Så kan det inte fortsätta. Valdebatten borde handla vad som ska göras åt bristerna i den så kallade välfärden. Åt köerna i vården, åt äldre som inte tas om hand och åt studenter som inte får lärarledd undervisning. Men vi vill också veta vad som ska göras åt järnvägar som inte fungerar, åt ungdomar som är långtidsarbetslösa och slås ut för livet. Vi vill veta hur arbetslösheten ska komma ner från dagens rekordnivå och vad partierna vill göra för att öka innovationskraften i landet.

– Mot den bakgrunden är det en ganska absurd tanke att den överskuggande uppgiften efter valet skulle vara att uppnå en procents överskott i de offentliga finanserna lagom till nästa val 2018, säger Sacos ordförande Göran Arrius och fortsätter:

– Med Sveriges starka offentliga finanser borde vi kunna föra en diskussion om det inte räcker om de offentliga finanserna går ihop över en konjunkturcykel. Det vore också välgörande om politikerna kunde ge besked om var skattetrycket ska ligga och vilken roll som försäkringar ska spela framöver. Att inkomsttaket i a-kassan inte höjts är upprörande.

Enligt Konjunkturinstitutets prognoser kommer arbetslösheten vid årsskiftet 2015/2016 ha legat över sin långsiktiga jämviktsnivå i över 7 år. Det är förstås viktigt att samla i ladorna under högkonjunkturår för att kunna vidta åtgärder i en efterföljande lågkonjunktur.

Men i ett redan gynnsamt offentlig-finansiellt läge där vi fortfarande befinner oss i en lågkonjunktur och arbetslösheten ligger på 8 procent bör finanspolitikens viktigaste uppgift vara att undvika att arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer, inte att uppnå ett överskottsmål.

– Arbetslösheten gynnas inte heller av att riksbanken även fortsättningsvis skjuter under inflationsmålet men trots det inte väljer att sänka reporäntan. Riksbanken gör rätt som oroar sig för riskerna med hushållens skulder, men i ett läge där arbetslösheten ligger på 8 procent och inflationsmålet underskrids bör reporäntan sänkas, säger Sacos samhällspolitiske chef Robert Boije.

Val är allvarliga saker. Väljarna har rätt till ett bra beslutsunderlag. Det kräver tydliga besked av partierna om vad de vill göra efter valet. Saco hoppas att dimmorna kommer att skingras i god tid före valdagen.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10