Avskaffa överskottsmålet

Det är dags att överge överskottsmålet för de offentliga finanserna. Det räcker att ekonomin går ihop över en konjunkturcykel. Till den slutsatsen har Sacos samhällspolitiske chef Robert Boije kommit när han gått igenom de motiv som satts upp för överskottsmålet.

Publicerad: Onsdag 12 mar 2014

Nyckelord:
Samhällsekonomi

Han har tänkt om. För fyra år sedan ledde Robert Boije arbetet i finansdepartementet med en utvärdering av överskottsmålet. Genomgången landade då i slutsatsen att ett överskottsmål på en procent över en konjunkturcykel var ganska väl avvägt.

Men nu när resursutnyttjandet i ekonomin fortfarande är för lågt och arbetslösheten bitit sig fast är det fel att hålla fast vid överskottsmålet. Särskilt som de offentliga finanserna relativt övriga EU-länder har förstärkts kraftigt.

I det läget är det viktigare att prioritera att få ner arbetslösheten. Det behövs fortfarande ett finanspolitiskt ramverk, men det räcker med ett balansmål istället för att till varje pris upprätthålla överskottsmålet.

Robert Boije utvecklar sin analys i en längre text som publicerats på Ekonomistas där han slutar så här:

”Sammanfattningsvis: Den redan gynnsamma offentlig-finansiella ställningen, den på grund av finanskrisen utdragna lågkonjunkturen och det tilltagande demografiska utgiftstrycket gör det kontraproduktivt att låsa fast den ekonomiska politiken vid ett mål som säger att de offentliga finanserna även fortsatt ska gå med överskott över konjunkturcykeln. Det räcker att de går ihop, vilket i praktiken är den politik som redan förs.”