Facklig enighet i positiv syn på frihandelsförhandlingar

Den svenska fackföreningsrörelsen ser stora möjligheter i ett kommande frihandelsavtal mellan EU och USA.

Publicerad: Tisdag 18 feb 2014

Nyckelord:
Internationellt

 I en debattartikeln i Dagens Industri idag förklarar Göran Arrius, Eva Nordmark och Karl-Petter Thorwaldsson att ett bra avtal med USA långsiktigt stärker både näringslivet och arbetstagarna.

Samtidigt betonar de att förhandlingarna måste värna det demokratiska beslutsfattandet och grundläggande fackliga rättigheter. De framhåller vikten av utforma investerarskydd så att de inte inskränker beslut fattade i god demokratisk ordning.