Svenska facken gratulerar Malmström

Saco, LO och TCO gratulerar Cecilia Malmström till nomineringen som EU:s nya handelskommissionär och passar samtidigt på att klargöra de svenska fackens syn på de pågående handelsförhandlingarna med USA.

Publicerad: Fredag 19 sep 2014

Nyckelord:
Internationellt

Sveriges EU-kommissionär, Cecilia Malmström, har blivit nominerad till posten som handelskommissionär. I ett gemensamt brev gratulerar de tre fackliga centralorganisationernas ordföranden henne till det nya uppdraget och skickar samtidigt med den fackliga policyn för TTIP, det transatlantiska partnerskapet som ska resultera i ett nytt handelsavtal mellan EU och USA.

”Vi har en positiv grundsyn på TTIP, men har också förväntningar och krav på förhandlingarna. Vi tror att ett hållbart avtal med USA kan ge en bra utveckling för både näringslivet och arbetstagarna. För att lyckas med detta krävs såväl lyhördhet som öppenhet”, skriver ordförandena i brevet.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10