Dela på deltiden

Nu har det nya året kommit igång på riktigt. På jobbet är det full fart och barnen går tillbaka till förskola och skola. För att få ihop vardagen väljer många kvinnor att jobba deltid. Men deltidsarbete kan få stora negativa konsekvenser för lön, karriär och pension. Därför är det viktigt att dela på deltidsarbetet.

Publicerad: Tisdag 3 jan 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 3 jan 2017

Nyckelord:
Jämställdhet,
Lön & livslön

Oavsett inom vilken sektor kvinnor arbetar så är det fortfarande så att kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj än män. Kvinnor är därför mer frånvarande från arbetet i form av längre föräldraledighet, fler vabbdagar och mer deltidsarbete än män. Den högre frånvaron samt arbetsgivarnas förväntan om att kvinnor är frånvarande mer än män hämmar kvinnors karriär- och löneutveckling.

Livslön och pension

Frånvaro i form av framför allt deltidsarbete under många år får också stor påverkan på kvinnors pension. Det beror på att pensionen i hög grad bestäms av vilken lön du har under hela arbetslivet. Att jobba deltid och få ut 25 procent mindre i lön kan tyckas oproblematiskt men då tänker många inte på att det kan ge så mycket som över 50 procent mindre i pensionsinbetalningar. Kvinnors livslön är också mycket lägre än männens. Därför är det viktigt att inte bara dela på föräldraledigheten utan också att dela på deltiden under småbarnsåren. Gå inte i deltidsfällan!

Deltid, lön och karriär

Vi vet också att löneskillnaderna mellan män och kvinnor är relativt små i början av karriären. Men vid ungefär 30 års ålder drar männen ifrån. Det uppstår då ett lönegap mellan kvinnor och män som sedan växer ju högre upp i åldrarna man kommer. Lönegapet uppstår alltså vid den tid i livet då kvinnor föder eller förväntas föda barn. Det anmärkningsvärda är att barnafödande inte verkar påverka pappornas lön negativt. Snarare kan man i statistiken se att gifta män med barn har en bättre löneutveckling än singelmän utan barn!

Ett mer jämställt arbetsliv

Saco strävar efter ett mer jämställt arbetsliv och att minska lönegapet mellan kvinnor och män. För att nå dit är vi övertygade om att ansvaret för hem och familj måste bli mer jämställt. Att dela lika på föräldraledighet och deltid lönar sig även i de flesta fall ekonomiskt.