Facken välkomnar reform av ISDS

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson gjorde vid ett seminarium idag tummen upp för handelskommissionären Cecilia Malmströms förslag till reformering av ISDS i frihandelsförhandlingarna med USA.

Publicerad: Fredag 8 maj 2015

Senast uppdaterad: Fredag 8 maj 2015

– Kommissionen har tagit frågan på allvar, och den nya modell som Malmström föreslår visar att vi är på väg mot något bra, sade Karl-Petter Thorwaldsson.

ISDS är en tvistelösningsmekanism för investerarskyddet i frihandelsavtal, som har kritiserats för att öppna upp för oskäliga stämningar utanför allmänhetens insyn. I veckan presenterade handelskommissionären förslag till förändringar som bl.a. innebär att staternas rätt att lagstifta förtydligas, att förhandlingarna ska ske öppet och med möjlighet för tredje part att intervenera och att urvalet av domare skärps upp och uppförandekod införs. Hon vill också att det ska inrättas en särskild domstol för att lösa tvister mellan investerare och stater.

Även Sacos ordförande Göran Arrius är positiv till förslaget:

– Det finns några förtydliganden, bl.a. om arbetstagares rättigheter, som vi fortfarande vill säkerställa, men Malmströms förslag hanterar de flesta av de punkter vi varit kritiska mot, säger han.

Svenskt Näringslivs vice VD Caroline af Ugglas deltog också i seminariet om TTIP, det handelsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA. Hon var också optimistisk om möjligheterna att nå framgång i förhandlingarna.

– Nyttan med TTIP är så stor att det måste bli av. Framförallt är det viktigt för våra små och medelstora företag. Våra stora svenska jättar är redan på plats i USA.

Karl-Petter Thorwaldsson påpekade vid seminariet, som arrangerades av LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv, att de svenska facken till skillnad från många europeiska kollegor är i grunden positiva till frihandel. Genom sin inställning har facken bjudits in att träffa nyckelpersoner i förhandlingarna och göra konstruktiva inspel. Det har från fackligt håll bl.a. varit viktigt att säkerställa att ILO:s kärnkonventioner efterlevs och att skydd för arbetstagares rättigheter eller arbetsmiljö aldrig får uppfattas som handelshinder. Ur svensk facklig synvinkel är det också viktigt att den svenska kollektivavtalsmodellen kan upprätthållas. I april skickade LO, TCO och Saco på direkt uppmaning av EU:s chefsförhandlare in förslag på avtalstexter med den innebörden till Kommissionen.