Förtydligande kring Sacos skatteutspel på DN Debatt

Därför driver Saco frågan om en ny skattereform.

Publicerad: Lördag 21 mar 2015

Senast uppdaterad: Lördag 21 mar 2015

Saco har sedan flera år tillbaka krävt att en skatteutredning bör tillsättas för att se över alla de avsteg som skett sedan 1991 års skattereform. Ett av de avsteg Saco varit mest kritisk mot är att marginalskatterna på arbete ökat kraftigt, eftersom det bland annat minskar avkastningen på högre utbildning. Men Saco har också varit kritisk mot de olika nedsättningarna av konsumtions- och kapitalinkomstskatterna. På Sacos kongress 2013 fattade kongressen beslut om att Saco ska verka för ett mer likformigt skattesystem, att utbildning ska löna sig men också att skatt ska utgå efter bärkraft.

Tyvärr har det politiska intresset för att ta tag i dessa problem varit svalt. Ett skäl till det är alla de heliga kor som finns i olika läger inom skattepolitiken. Om man ska kunna komma överens om breda skattereformer från höger till vänster måste man vara beredd att ge och ta. För att kunna få ett bredare stöd för sänkta marginalskatter så har Saco tyckt det varit rimligt att i en bred översyn av hela skattesystemet också pröva ett återinförande av arvsskatten.

En arvsskatt kan å ena sidan kritiseras eftersom det är en skatt på redan skattat kapital. Å andra sidan innebär frånvaro av arvsskatt att en person som får en inkomst genom arv får noll kronor i skatt medan den person som får samma inkomst genom att arbeta får betala hög skatt. Det strider mot principen om horisontell rättvisa och principen om skatt efter bärkraft. Ytterligare ett skäl att se över arvsskatten är att inkomst- och förmögenhetsspridningen ökat kraftigt de senaste 10-15 åren på grund av framförallt kraftigt stigande kapitalinkomster.

Saco har samtidigt varit tydlig med att om en ny skatteutredning bedömer att problemen med en arvsskatt fortfarande är betydande - bland annat vid arv mellan makar och vid generationsskiften av företag - så bör den inte återinföras. Det framgår bland annat av den skatterapport vi publicerade i höstas.