FP lär av Saco

Skatterna på arbete måste sänkas och lönespridningen öka även inom offentlig sektor. Om det var enigheten ganska stor när folkpartiet ordnade seminarium om Livslön i riksdagen utifrån Sacos beräkningar. Men något svar på hur det ska gå till gavs inte.

Publicerad: Onsdag 20 maj 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 20 maj 2015

Thomas Ljunglöf, erfaren statistiker och Sacoutredare, inledde med att presentera resultaten från sina beräkningar av livslönen för 36 akademiska yrkesinriktningar. Saco har under lång tid jämfört det ekonomiska resultatet för de som går vidare till högskolan med de som börjar arbeta direkt efter gymnasiet.

− Studier är den viktigaste investeringen du gör i livet, viktigare än aktier eller bostaden, men inte alltid lönsam strikt ekonomiskt, förklarade Thomas Ljunglöf och konkretiserade.

− Exempelvis är alla lärarutbildningar olönsamma.

Det beskedet tog synbarligen hårt på Erik Ullenhag, folkpartiets ekonomiske talesperson som ledde seminariet.

Problemet blev inte mindre tydligt när Thomas Ljunglöf berättade om sina beräkningar över vad som skulle krävas för att de tolv utbildningar som går back ska gå jämnt ut. En genomsnittlig arbetsterapeut skulle exempelvis behöva 10-15 procent högre lön under hela arbetslivet och få en slutlön på 37 000 kronor i månaden istället för 27 000. En omöjlighet med den sammanpressade lönestruktur som de kvinnodominerade akademikeryrkena i offentlig sektor har idag.

Ändå är läget bättre nu än när den senaste Livslönerapporten gjordes med 2009 års löner som underlag. Höjda studiemedel, lägre ränta och höjd höjdbrytpunkt för när den statliga skatten ska börja tas ut har ökat avkastningen på utbildningen. Däremot slår jobbskatteavdraget negativt eftersom akademiker slår i taket ganska tidigt.

Frågan är vad som bör göras för att utbildning ska löna sig.

Susanne Spector, arbetsmarknadsekonom på Svenskt Näringsliv, ville öka lönespridningen, men hade svårt att förklara varför inte arbetsgivarna kan ge högre löner till arbetskraft som de vill ha kvar.

Sacos ordförande Göran Arrius tyckte att den privata sektorn ändå ger ganska hyggliga möjligheter till att göra lönekarriär.

− Men inom den offentliga sektorn har det med undantag av läkarna inte fungerat. För en arbetsterapeut spelar det ingen roll om du är jätteduktig eller medelmåttig.

Akademikerförbundet SSR:s samhällspolitiske chef Ursula Berge påpekade att det inte är förbjudet för en arbetsgivare att betala mer till den har förtjänat det.

Panelen var också enig om att skatten på arbete bör sänkas. Värnskatten borde bort. Däremot betonade Göran Arrius att han inte var säker på om det totala skattetrycket kan sänkas mer med tanke på de gemensamma behov som ska finansieras framöver.

Att staten lägger sig i och höjer lönerna som de riktade pengarna till karriärtjänster för lärare var nog bra, men måste vara ett undantag, tyckte Arrius.

− Staten ska hålla fingrarna borta från lönebildningen. Den ska skötas av SKL och facken i den kommunala sektorn.

Erik Ullenhag ställde frågor och lyssnade. Men något svar på vad folkpartiet vill göra kom inte. Annars hade han ju exempelvis kunnat säga att folkpartiet skulle kunna närma sig regeringen för att göra en ny skattereform med just sänkt skatt på arbete.

Det har ju folkpartiet gjort förr med socialdemokraterna.

/Anders Jonsson