Långt kvar till jämställda karriärvägar

En majoritet av landets unga chefer är kvinnor. Men efter att de fyller 30 år sjunker andelen kvinnliga chefer för att mer än halveras när det är dags att gå i pension. För att fler kvinnor ska nå de högsta positionerna i arbetslivet måste männen ta ett större ansvar för hem och familj.

Publicerad: Tisdag 29 sep 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 30 sep 2015

Nyckelord:
Jämställdhet

Idag är var fjärde person på svensk arbetsmarknad akademiker. Det motsvarar cirka 1,5 miljoner personer. De senaste decennierna har antalet akademiker trefaldigats, mycket på grund av utbyggnaden av högskolan.

Tidigare har majoriteten av alla akademiker varit män. Idag dominerar kvinnorna på lärosäten runt om i Sverige. Sex av tio akademiker är kvinnor och den trenden kommer förstärkas ytterligare under de kommande åren. Men trots detta är det endast 43 % av kvinnorna som har ett chefsjobb. 

Få kvinnor på högsta chefspositionerna

Andelen akademikerkvinnor som är chefer varierar visserligen mellan olika sektorer, men Sacos statistik visar att de är underrepresenterade som chefer i samtliga sektorer.

I början av yrkeslivet är en majoritet av cheferna kvinnor. Men efter att cheferna fyller 30 år sjunker andelen kvinnor för att mer än halveras när det är dags att gå i pension. Kvinnor är dessutom kraftigt underrepresenterade på de högsta chefspositionerna, däribland verkställande direktörer. Bland akademiker som är chefer på den nivån är endast 18 % kvinnor.

Trots att andelen kvinnliga chefer har ökat på senare år visar detta tydligt att vi alltjämt är långt ifrån ett jämställt arbetsliv.

Män behöver ta större ansvar för hem och familj

Oavsett vilken sektor kvinnor arbetar inom så är det fortfarande så att kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj än män. Kvinnor är därför mer frånvarande från arbetet i form av längre föräldraledighet, fler VAB-dagar och mer deltidsarbete än män. Den högre frånvaron hämmar kvinnors karriär- och löneutveckling.

För att kvinnor ska kunna nå de högsta positionerna i arbetslivet måste männen ta ett större ansvar för hem och familj. Saco anser att vägen går via en tredelad föräldraförsäkring. Saco har tidigare visat att det är en myt att familjen förlorar ekonomiskt på att dela lika på föräldraledigheten. Inom familjen behöver män och kvinnor dessutom dela mer lika på uttag av VAB-dagar samt deltidsarbete efter föräldraledigheten.