LO, TCO och Saco spelar in avtalstext till TTIP-förhandlare

Idag skickar LO, TCO och Saco in konkreta förslag till formuleringar i det kommande handelsavtalet mellan EU och USA, TTIP. Formuleringarna säkerställer grundläggande fackliga rättigheter och säkrar den arbetsrättsliga ställningen för de svenska kollektivavtalen.

Publicerad: Fredag 20 mar 2015

Senast uppdaterad: Fredag 20 mar 2015

Nyckelord:
Internationellt

På uppmaning av EU:s chefsförhandlare Ignacio Garcia Bercero har LO, TCO och Saco idag skickat in konkreta förslag till formuleringar i det kommande handelsavtalet mellan EU och USA, TTIP. Formuleringarna säkerställer grundläggande fackliga rättigheter i avtalet, och gör det omöjligt att hävda att skydd för arbetstagare kan utgöra ett handelshinder. De svenska fackens förslag till avtalstext säkerställer också de svenska kollektivavtalen arbetsrättsliga ställning.

– Det här visar att en konstruktiv hållning ger stora möjligheter till faktiskt inflytande i viktiga frågor, kommenterar Sacos ordförande Göran Arrius.

Göran Arrius träffade EU:s chefsförhandlare i Bryssel i förra veckan tillsammans med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och TCO:s ordförande Eva Nordmark. Garcia Bercero var mycket intresserad av de svenska fackens hållning i TTIP-frågan, och uppmanade dem att snarast möjligt komma med förslag till formuleringar. Det kapitel där arbetsrättsliga frågor ska regleras kommer att diskuteras vid nästa förhandlingsrunda i Washington den 24 april.

De svenska ordförandena har tidigare träffat handelskommissionär Cecilia Malmström i samma ärende. Även Cecilia Malmström har välkomnat och får ta del av de svenska textförslagen.