Nytt omställningsavtal äventyrar anställningsskyddet

Möjlighet till omställning, ja. Men inte till priset av att de fackliga företrädarna blir av med inflytandet vid neddragningar. De uppgifter som nu sipprar ut från förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv är oroväckande uppgifter, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Tisdag 25 aug 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 25 aug 2015

Det förslag som just nu läggs fram innehåller inget krav på att arbetsgivaren och de anställdas företrädare måste komma överens vid neddragningar. Istället kan arbetsgivaren själv bestämma om exempelvis turordningskretsarnas storlek och definition, skriver tidningen Ingenjören.   

Vidare innebär förslaget att arbetsgivaren har det sista ordet där facket och arbetsgivare är oense om kompetens. Vad gäller avtalslistor, där fackförbunden kommer överens med arbetsgivaren om att frångå regeln om att lång anställningstid ska ge bättre skydd, försvinner. Så även möjligheten för arbetstagare att gå till Arbetsdomstolen om de anser sig felaktigt behandlade.

- Jag har all förståelse för att det behövs bättre möjligheter till kompetensutveckling och omställning. Men det ska inte ske till priset av att arbetsgivarna i praktiken helt själva ska kunna bestämma vilka som ska få sluta vid neddragningar och vilka turordningsregler som ska gälla på arbetsplatsen, säger Göran Arrius.

Förhandlingar blir meningslösa

Det aktuella förslaget liknar det från hösten 2013 då Svenskt Näringsliv lämnade ett avtalsförslag i de pågående omställningsförhandlingarna som i praktiken skulle ha inneburit ett avskaffande av grundregeln i las, sist in först ut.

- Om de uppgifter som nu har läckt ut stämmer säger jag precis som i november 2013: "Det är dags att sätta klackarna i backen". 

Precis som förra gången varnar även nu företrädare för akademikerförbunden inom PTK för att lokala förhandlingar mellan fack och arbetsgivare blir meningslösa om avtalsförslaget blir verklighet:

”En krigsförklaring mot lokalt fackligt arbete och mot den samarbetsanda som finns lokalt, i förlängningen är det en krigsförklaring mot den svenska modellen” (Tomas Blidberg, vice ordförande för akademikerna på Ericsson, Lindholmen, Göteborg).

”Det skulle slå undan fötterna på oss. Är det så här borde vi lämna PTK.” (Magnus Sundemo, akademikerföreningens ordförande på Volvo Cars i Göteborg).

”Som förslaget till omställningsavtal ser ut idag är priset alldeles för högt. Det skulle bryta ryggen på den svenska fackföreningsrörelsen” (Sveriges Ingenjörers ordförande Ulf Bengtsson).

Anställningsskyddet håller måttet

- Avtalsförslaget från Svenskt Näringsliv har lagts fram för att lösa problem som i mångt och mycket inte finns. Visst kan det ibland vara svårt att få neddragningar att fungera på mindre arbetsplatser. Samtidigt har praxis anpassats till rådande verklighet och arbetsgivare och fack kommer nästan alltid överens för att nödvändig kompetens ska bli kvar på arbetsplatsen.

Saco publicerade våren 2013 en omfattande studie som visar just detta. Under ett års tid studerade Sacos jurister och arbetsmarknadsexpert hur anställningsskyddet fungerar i praktiken. Slutsatsen blev att anställningstidens betydelse för anställningsskyddet har försvagats och att verksamheter ofta kan behålla den kompetens som krävs.

- Anställningsskyddet fungerar med andra ord bättre än sitt rykte. Istället för att ägna sig åt att formulera avtalsförslag som syftar till att avväpna de fackliga förhandlarna borde Svenskt Näringsliv lägga sitt krut på att informera småföretagarna om hur man kan sluta uppgörelser som båda parter kan acceptera. Det är den svenska modellen!

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10