Prioritera integrationen

Den svenska fackföreningsrörelsen är för en generös flyktingpolitik. Sverige ska fortsätta att ta emot dem som flyr för sina liv från krig och förföljelse. Det är en moralisk skyldighet att öppna våra gränser och det är bra för Sverige. Idag diskuterar ordförandena för Sveriges fackförbund inom såväl Saco, TCO och LO integrationen på Mångkulturellt centrum i Fittja.

Publicerad: Onsdag 21 jan 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 21 jan 2015

Nyckelord:
Integration

Facket är Sveriges största invandrarorganisation. Förbunden inom LO, TCO och Saco har uppskattningsvis en halv miljon utlandsfödda medlemmar.

– Det är viktigt att vi som nation blir mycket bättre på att ta emot de som kommer hit. Avtalade löner och arbetsrättsliga regler på den svenska arbetsmarknaden måste respekteras om vi ska fortsätta att locka människor till Sverige, menar Sacos ordförande Göran Arrius.

Saco har tidigare presenterat flera konkreta förslag för att få en fungerande integrationspolitik.

– Arbetsgivare måste ta ansvar för sina rekryteringsprocesser och anställa personer med rätt kompetens oavsett efternamn och hudfärg. Tiden för integrationen måste kortas. Mer måste satsas på kompletterande utbildningar och validering, menar Göran Arrius.

Människor är individer och mottagandet måste vara mycket mer flexibelt än idag. Det måste finnas en fungerande svenskundervisning som kan utformas efter varje individs behov. Undervisningen i svenska måste i möjligaste mån knytas till arbetsmarknaden. Den bästa integrationen sker på arbetsplatserna. Arbetsförmedlingen måste få ökade resurser för att kunna ge rätt individuell vägledning.

– De som kommer till Sverige har rätt att få en handfast vägledning på rätt språk från första dagen. Det borde finnas en nationell webbaserad guide som riktar sig till alla nyanlända. Vi inom Saco har byggt Omstart - en webbplats för invandrade akademiker. Det är regeringens ansvar att bygga en central webbplats där Omstart kan inordnas.

Idag hamnar de som kommer till Sverige ofta i olika projekt och försöksverksamheter. Det är dags att upphöra med projekten och etablera en långsiktig organisation byggd på de goda exempel som finns.

– Sverige behöver invandring. Det är ett stort slöseri att inte ta tillvara de erfarenheter och den kompetens som kommer hit. Öppenhet och integration är en viktig nyckel till konkurrenskraft och välfärd, fortsätter Göran Arrius.

Stora utmaningar väntar Sverige, med en åldrande befolkning och en koncentration av befolkningen till storstadsregionerna. Framförallt välfärdssektorn står inför betydande rekryteringsbehov bara inom de närmaste tio, femton åren. Sverige som land behöver all kompetens vi kan få.

– Vi förväntar oss att integrationsfrågorna prioriteras upp och blir en central del av såväl arbetsmarknads- som utbildningspolitiken, avslutar Göran Arrius.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10