Så kan du kontrollera utbildningens kvalitet

Det är mycket att fundera över när man ska välja var man vill studera. Är jag beredd att flytta till en annan stad? Hur svårt är det att hitta en bostad? Vilken typ av studentliv är jag ute efter? Men en av de viktigaste sakerna att ta hänsyn till är också en av de svåraste att kontrollera, nämligen hur bra utbildningen är. Därför har Saco tagit fram en lista med råd som hjälper dig på traven.

Publicerad: Måndag 6 jul 2015

Senast uppdaterad: Måndag 6 jul 2015

Nyckelord:
Studieval,
Utbildning & forskning

I första hand ska du välja utbildning efter intresse. Men det är minst lika viktigt att du gör ett medvetet och informerat val. Det innebär att ta reda på ungefär vad du kan förvänta dig av din utbildning. Exempelvis vad du kommer lära dig, hur arbetsmarknaden ser ut och vilken löneutveckling du kan förvänta dig.

Ett medvetet utbildningsval innebär också att man tar reda på vilken kvalitet utbildningen håller. Sacos undersökningar har visat att det finns skillnader i kvalitet mellan olika utbildningar och lärosäten. Skillnaderna spelar roll för vilka möjligheter man har att få ett jobb och en bra löneutveckling efter examen. Ju högre kvalitet, desto bättre förutsättningar att lyckas på arbetsmarknaden.

Men kvalitet är inte helt lätt att ta reda på. Det kräver att du tar ett eget initiativ och ringer runt till de lärosäten du är intresserad av att studera på.

De här frågorna bör du ställa för att få en bra uppfattning om vilken kvalitet utbildningen håller.

  1. Är det svårt att komma in på utbildningen, vad var antagningspoängen vid senaste antagningen?
    Utöver att siffran ger en indikation på om dina betyg kommer att räcka säger det något om medstudenternas kunskap och ambitionsnivå. Du kan hitta mer information på www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Antagningsstatistik/
  2. Hur stor andel av lärarna på högskolan/universitetet har en forskarutbildning?
    Be om ett svar i procent. Det borde inte vara mindre än 50%.
  3. Hur många lärarledda timmar per vecka kan jag förvänta mig på den här utbildningen?
    Det här kan variera mycket mellan olika typer av utbildningar. Saco anser att ingen utbildning som ges på helfart ska ha mindre än 10 lärarledda timmar i veckan.