Unikt tal till socialdemokraternas riksdagsgrupp − Tredela föräldraförsäkringen!

Tisdagen den 26 maj var en unik dag. För första gången talade Sacos ordförande inför socialdemokraternas riksdagsgrupp. Göran Arrius passade på att fundera över socialdemokraternas målsättning för arbetslösheten, berätta varför lagen om anställningsskydd är det minst dåliga och plädera för en tredelad föräldraförsäkring.

Publicerad: Onsdag 27 maj 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 27 maj 2015

”Verkligen kul att komma hit. Jag skulle gärna tala inför fler partiers riksdagsgrupper. Saco är partipolitiskt obundet och ungefär hälften av Sacoförbundens medlemmar röstar på de rödgröna och hälften på alliansen”, inledde Göran Arrius.

På helgens s-kongress i Västerås ska programmet ”Sveriges nya jobbagenda – riktlinjer för framtidens jobb” behandlas.

Göran Arrius uppskattade ambitionen att Sverige ska få EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 men ifrågasatte realismen i ett sådant rörligt mål som ju påverkas av hur sysselsättningen påverkas i de övriga EU-länderna.

”Ska vi glädjas åt eller besväras av en sjunkande arbetslöshet i andra länder”, undrade han och tyckte att det nog hade varit bättre om målet formulerats som socialdemokraterna gjort tidigare: att sysselsättningsgraden ska vara en viss procent och ett högsta procenttal för arbetslösheten.

Sedan fick socialdemokraterna beröm för att regeringen riktar in sig på tidiga insatser för ungdomar och riktade åtgärder istället för generella sänkningar av arbetsgivaravgiften. Däremot ogillar Saco som bekant fortsatt utbyggnad av antalet högskoleplatser i det här läget. Antalet ungdomar som går ut gymnasiet de kommande åren sjunker, därmed borde söktrycket till högskolorna minska. Därför har vi nu ett gyllene läge att hålla igen på vidare expansion av antalet högskoleplatser för att istället förbättra utbildningens kvalitet.

När Göran Arrius beskrev arbetsmarknadsläget för utrikesfödda akademiker, att de utgör 17 procent av akademikerna i arbetskraften, men står för 56 av arbetslösheten bland akademiker, hördes upprörda kommentarer i bänkraderna i andrakammarsalen från bland andra socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

”Väldigt lite görs för att ta tillvara den gruppens kompetens. Vi vill se mycket snabbare validering och fler kompletterande utbildningar”, slog Göran Arrius fast.

När det gäller LAS och turordningsreglerna förklarade Arrius hur han ofta får frågan om inte han som ordförande för Sveriges akademiker borde driva att kompetens ska gå före anställningstid vid uppsägningar.

”Jag brukar svara att det låter ju vettigt, men hur definierar man kompetens. Risken för godtycke är uppenbar och är det något vi inte gillar i Sverige så är det godtycke.”

Saco har undersökt hur det går till i verkligheten vid neddragningar och slutsatsen är att både arbetsgivare och fackrepresentanter är ganska nöjda med nuvarande system. I de allra flesta fall kommer de överens om lösningar som är godtagbara för båda parter.

Till sist fick de socialdemokratiska riksdagsmännen en tydlig uppmaning: Se till att föräldraförsäkringen delas upp i tre lika stora delar och avskaffa jämställdhetsbonusen!

”Vi kan tydligt se hur kvinnors löneutveckling och karriärer stannar upp när de får barn. Det hänger sedan med under hela yrkeslivet och leder till lägre livslön och pension. Det bästa sättet att få männen att ta större ansvar för barnen är att öronmärka en tredjedel av föräldraförsäkringen för dem”, slog Göran Arrius fast.

Efter några frågor om vikten av att undvika godtycke, och vad akademiker tycker är de viktigaste politiska frågorna avslutade socialdemokraternas gruppledare Tomas Eneroth med att tacka med orden:

”Vi får hoppas att det här är början på en lång och fruktsam relation.”

Anders Jonsson