Dålig avkastning på högre utbildning i Sverige

Sverige är ett av de länder inom OECD där utbildning lönar sig minst. I länder som Polen, USA och Slovakien är avkastningen på högre utbildning (internräntan) avsevärt högre för såväl kvinnor som män. Sveriges akademiker är viktiga för framtidens välfärd. Utbildning måste löna sig.

Publicerad: Torsdag 26 nov 2015

Senast uppdaterad: Måndag 30 nov 2015

Nyckelord:
Lön & livslön

Saco har gått igenom den senaste sammanställningen som den internationella samarbetsorganisationen OECD gjort över avkastningen på högre utbildning i olika länder. Den senaste sammanställningen som Sverige finns med i är från 2015. Den mäter hur lönsam högskoleutbildning är i ett livslöneperspektiv jämfört med att börja arbeta direkt efter gymnasiet.

OECD:s studie visar att Sverige är ett av de länder inom OECD där det lönar sig allra minst att utbilda sig. Svenska manliga akademiker har i genomsnitt en avkastning på 8,3 procent, medan kvinnorna får nöja sig med 7,3 procent.

Det innebär således att en kvinnlig akademiker i genomsnitt har en avkastning på sin utbildning som är 7,3 procent högre än den som börjar arbeta efter sin gymnasieexamen. Detta ska jämföras med OECD:s genomsnitt på 11,5 procent. 

Saco har i tidigare studier visat att avkastningen inom flera svenska akademiska utbildningar är negativ, det vill säga ur ett ekonomiskt perspektiv hade det varit mer lönsamt för individen att börja arbeta direkt efter gymnasiet. 

Avkastningen på högre utbildning i Sverige jämfört med andra OECD-länder

I OECD:s undersökning jämförs avkastningen på högre utbildning i 24 länder. I hela 21 av 24 länder är avkastningen högre än för svenska män. Motsvarande siffror för kvinnor är 19 av 24 länder, men avkastningen är generellt lägre för kvinnor än för män i hela OECD-området.

Uppgifterna i diagrammet visar avkastning i procent och avser 2011, med undantag för uppgifterna för Australien som avser 2009 och de för Kanada, Italien, Nederländerna och Polen som avser 2010.