Så arbetar Sacoförbunden mot sexuella trakasserier

Rörelsen #metoo har satt fokus på sexuella trakasserier i arbetslivet. Ingen yrkeskår är fredad och flera Sacoförbund har därför dragit igång egna initiativ för att komma till rätta med problemet och erbjuda stöd för den som är drabbad. Läs mer om de olika initiativen och lyssna på Sacos ordförande Göran Arrius tydliga ställningstagande.

Publicerad: Fredag 8 dec 2017

Senast uppdaterad: Fredag 8 dec 2017

Akademikerförbundet SSR om #metoo

#Metoo – dags att agera
Vad räknas som sexuella trakasserier och vad gör du om du utsatts? Akademikerförbundet SSR reder ut vad sexuella trakasserier är enligt diskrimineringslagen och går igenom dina rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

 Tillsammans tar vi #metoo ett steg vidare  
Det är viktigt att ta tillvara på kraften i #metoo för att skapa varaktig förändring på våra arbetsplatser. Förbundet har tagit fram konkreta tips på hur du som är förtroendevald kan lyfta frågorna lokalt. 

#Metoo – så skapar vi förändring
Det har varit bråda dagar på förbundet sedan #metoo började. Allt från medlemsmöten, lunchföreläsningar och frukostseminarier till paneldiskussioner, upprop, debattartiklar och uttalanden i media. På Akademikerbloggen uppmärksammade vi tidigt #metoo.  

Medlemstidningen Akademikern har skrivit om juridiken bakom sexuella trakasserier, hur den som är drabbad kan få hjälp och stöd, men också om vad förbundet gör. Förbundets och Svensk Chefsförenings tidning Chefstidningen, har skrivit om det utifrån ett chefsperspektiv och vad som rör chefens ansvar. Liknande frågor tas upp i Chefspoddens avsnitt Ledarskap efter #MeToo. Tystnadskulturen kan bekämpas med ledarskap, chefskap och genom att synliggöra maktstrukturerna. Samhällsvetarpodden tar upp #metoo som ett bredare fenomen och frågar sig vad detta får för avtryck i framtiden. 

Förbundsordförande Heike Erkers har synts en hel del i media med fokus på #metoo och efterföljande hashtags som knutits till förbundets branscher och professioner. Därutöver har Heike Erkers, i sin roll som andre vice ordförande för Saco, deltagit i det ministermöte som anordnades med fokus på arbetsmarknadens parter, vilket arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och jämställdhetsminister Åsa Regnér bjöd in till. Arbetsmarknadens parter representerades av LO, Saco och TCO på den fackliga sidan, samt Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och SKL på arbetsgivarsidan. Arbetsgivarverket och SKL har gemensamt via en debattartikel ställt sig bakom #metoo.  

Akademikerförbundet SSR:s före detta chefsjurist, och tillika före detta JämO, har skrivit en debattartikel som berör lagstiftning och kollektivavtal som verktyg för att förhindra en backlash i farvattnen efter #metoo och lyfter särskilt fram behovet av tydligare regler i diskrimineringslagen som detaljerat beskriver DO:s uppgift när det gäller diskrimineringsanmälningar.  

webben hittar du också förbundets ställningstaganden och en samling av användbara verktyg i arbetsmiljöarbetet.

DIK om #metoo

DIK har lyft två av sina yrkesgruppers upprop här

Fysioterapeuterna om "metoo

Med anledning av kampanjen #MeToo vill Fysioterapeuterna tydliggöra att kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen aldrig kan accepteras.
Läs mer

Jusek om #metoo

www.jusek.se/metoo

Plattform
Jusek har startat en plattform för medlemmar som vill fortsätta engagera sig och arbeta mot sexuella trakasserier tillsammans med Jusek.Över 100 anmälda!
Läs mer och anmäl dig här

Föreläsning på beställning + utbildningspaket 
Efter årsskiftet kommer föreläsningen vara möjlig att boka till den egna arbetsplatsen. Vi tar också fram ett utbildningspaket så att medlemmar kan föreläsa/utbilda om sexuella trakasserier på sina arbetsplatser.Föreläsningen genomförs också internt på kansliet.

Jusekpodden – specialavsnitt
Elin Hjelte, sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Jusek, och Ulrika Husmark, mångfalds- och genusansvarig på Jusek, pratar om vilket ansvar arbetsgivaren har om det förekommer sexuella trakasserier på jobbet.
# Avsnitt 14 - Vad är sexuella trakasserier

Checklistor

Debatt om #sistabriefen
Dagens Media: Dags för kommunikationsbranschen att leverera

Ett urval av Juseks mediemedverkan
Veckans Juridik: Juseks andre vice ordförande Jenny Kallerman om sexuella trakasserier och övergrepp i juristbranschen 

P1-morgon: Juseks ordförande Sofia Larsen om sexuella trakasserier och kränkningar i juristbranschen 

SvD: Juseks ordförande Sofia Larsen: Alla arbetsgivare måste tar det här på allvar

Lärarnas Riksförbund om #metoo

Metoo har väckt frågor som angår hela skolväsendet - alla elever och all personal i skolan. Nu måste lärarnas upprop #ickegodkänt och elevuppropen #tystiklassen och #räckupphanden få möjlighet att leda till förändring. Lärarnas Riksförbund, Skolledarna och Lärarförbundet kommer att vara ett stöd i det arbetet.

Lärarnas Riksförbund har tillsammans med Sveriges Skolledarförbund initierat ett samarbete mellan alla elev-, lärar- och skolledarorganisationer för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp. Dessutom finns ett öppet brev riktat bland annat till politiker och myndigheter om vad som nu ska göras. Här går Sveriges elevråd – SVEA och Sveriges Elevkårer ut med Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet Skolledare.

Detta öppna brev ska gå till politiker och ansvariga skolmyndigheter, samt finnas ute i landets alla skolor. Det öppna brevet har publicerats av DN  och Skolvärlden.

Åsa Fahlén var i slutet av oktober ute i Expressen och lyfte att vi i skolan kan bidra till det samtal som nu påbörjats och pågår i hela vårt land, liksom i stora delar av världen.

Lärarnas Riksförbund stödjer uppropet #ickegodkänt där lärare har skrivit på för att stoppa sexuella trakasserier och övergrepp från såväl elever, som föräldrar, kollegor och rektorer.
Tusentals lärare i upprop för att stoppa sexuella övergrep

Inom Lärarnas Riksförbund tar vi berättelser om sexuella trakasserier på största allvar och agerar för att det ska upphöra. Förbundsordförande Åsa Fahlén och andre vice ordförande Sara Svanlund tar emot anmälningar på mejladressen inteforhandlingsbart@lr.se.

Förbundet har också information om sexuell trakasserier på sin hemsida:.

Sveriges Ingenjörer om #metoo

Sexuella trakasserier
Sveriges Ingenjörer välkomnar uppmärksamheten kring den senaste tidens upprop om sexuella trakasserier. Det här är en grundläggande facklig fråga och vi arbetar aktivt med målsättningen om ett arbetsliv fritt från alla typer av trakasserier, kränkningar och diskriminerande handlingar.

Sveriges läkarförbund om "metoo

I Sverige samlade Kvinnliga läkares förening och en autonom grupp kvinnliga läkare in 10 400 namnunderskrifter under #utantystnadsplikt vilket gör det till det största uppropet hittills i Sverige. Resultatet och berättelser publicerades i Svenska Dagbladet.

Heidi Stensmyren hade en uppskattad blogg på temat och har även intervjuats av TT, Ekot, P1Morgon, TV4 mm och hon har haft en signerat i Läkartidningen. 

Pressmeddelande
Sexuella trakasserier av kvinnliga läkare är helt oacceptabelt

#utantystnadsplikt kvinnliga läkares upprop 
Uppropet är publicerat i Svenska Dagbladet
Sydsvenskan
Göteborgs-Posten 

10 400 kvinnliga läkare mot övergrepp och trakasserier
Flera överläkare pekas ut i största uppropet hittills
Texten har även översatts till engelska

Läs mer i Heidi Stensmyrens blogg
Läs mer i Heidi Stensmyrens ledare
Heidi Stensmyren i TV4 Nyheterna
Längre inslag i P1Morgon idag med Heidi Stensmyren

Anne Liljedahl, vice ordförande i SYLF och en av de som deltagit i uppropet
Intervjuad i Sjukhusläkaren

Texter till stöd för medlemmar och förtroendevalda:
Har du själv blivit utsatt: Här får du råd och stöd 

SULF om #metoo

Vi kräver förändring
SULF:s ordförande Mats Ericson skriver tillsammans med statsrådet Helene Hellmark Knutsson och SFS-ordförande Charlotta Tjärdahl om kampen mot sexuella trakasserier.
http://www.unt.se/asikt/debatt/vi-kraver-forandring-4818903.aspx

Oacceptabelt med sexuella trakasserier på våra arbetsplatser
Råd till dig som drabbats
https://sulf.se/nyhet/oacceptabelt-med-sexuella-trakasserier-pa-vara-larosaten/