Regeringen vill inskränka strejkrätten – så påverkar det dig

Konflikten i Göteborgs hamn, som bland annat uppmärksammats av Uppdrag Granskning, har fått regeringen att överväga att begränsa strejkrätten. Detta skulle kunna få stora konsekvenser för Sacoförbundens medlemmar. Sacos chefsjurist Lena Maier Söderberg förklarar varför.

Publicerad: Fredag 16 feb 2018

Senast uppdaterad: Fredag 16 feb 2018

Nyckelord:
Arbetsrätt

Hur påverkar detta enskilda medlemmar i Sacoförbunden?

En konsekvens av att begränsa strejkrätten skulle kunna vara att Sacoförbunden inte får teckna ett kollektivavtal för sina medlemmar på en arbetsplats. Då skulle villkoren i ett annat avtal med ett annat fackförbund gälla, också för Sacoförbundens medlemmar. Alla saker som är självklara på arbetsplatsen, som till exempel arbetstider, semester och lönevillkor är oftast resultatet av ett kollektivavtal som förhandlats fram mellan fackförbund och arbetsgivare. Och ett kollektivavtal ger också fackförbundet inflytande på arbetsplatsen i förhandlingar om arbetsförhållanden och i arbetsmiljöarbetet. För dig som medlem är det därför viktigt att just ditt fackförbund även fortsättningsvis kan träffa kollektivavtal för att företräda dig och dina intressen.

Men Sacoförbunden strejkar ju nästan aldrig?

Det stämmer att Sacoförbunden sällan strejkar. Vi är generellt sett inte konfliktbenägna, vårt främsta vapen är diskussioner, förhandlingar och ömsesidiga avtal. Den svenska partsmodellen är uppbyggd på ansvarstagande organisationer. Men om inte strejkvapnet alltid finns i botten förlorar vi inflytande och i förlängningen möjligheten att företräda våra medlemmar på ett så bra sätt som möjligt.

Hur kommer Saco att agera nu?

Vi följer utredningen noggrant och är tydliga gentemot regeringen, vi vill inte se någon begränsning av strejkrätten. Den svenska modellen ska även fortsättningsvis tillåta alla fackförbund att förhandla för sina medlemmar. Den rätten är skyddad av internationella avtal. Det är inte något vi ska ta bort på grund av en enskild konflikt i Göteborgs hamn.

Bli studentmedlem hos ett Sacoförbund - experten på din utbildning