Så får vi ett flexibelt och livslångt lärande

Digitalisering, robotisering och automatisering påverkar alla på arbetsmarknaden, även högskoleutbildade. Arbetsgivarna är nyckeln för de sysselsatta. De måste uppmuntra och stödja personalens livslånga lärande.

Publicerad: Torsdag 13 dec 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 13 dec 2018

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Yrkeshögskolan ska inte expandera på bekostnad av högskolan. Det är fel väg att gå. För att underlätta kompetensutveckling och omställning krävs det ett brett utbud av utbildningar i både yrkeshögskolan och högskolan. Individer med en yrkeshögskoleexamen kan behöva komplettera med en akademisk utbildning och vice versa. Samarbetet mellan yrkeshögskolan och högskolan behöver därför stärkas. Men det förutsätter att det finns ett relevant utbud av utbildningar och platser vid de båda utbildningsformerna och att finansieringen är löst för yrkesverksamma som behöver omskolas. Annars går ekvationen inte ihop.

Lösningar

  1. Utöka antalet fristående kurser och utbildningar på distans både i högskolan och i yrkeshögskolan.
  2. För att stärka högskoleutbildades vidareutbildning ge yrkeshögskolan rätt att kräva en högskoleutbildning eller yrkeshögskoleexamen som förkunskapskrav till vissa kurser och utbildningar.
  3. Förändra studiemedelsystemet för äldre som behöver omskolas, genom exempelvis höjda bidrag och möjligheten att skriva av skulderna.
  4. Låt personer med äldre högskoleutbildning få tillgång till högskolans fördjupningskurser.

Politiska satsningar måste göras på både högskolan och yrkeshögskolan i kombination med goda privatekonomiska incitament. Det gör Sveriges bättre rustat för framtidens krav på arbetsmarknaden.

Läs mer om hur Yrkeshögskolan kan på ett bättre sätt öppna upp för högskoleutbildades kompetensutveckling.