Aktuellt förslag om upphovsrätt

Idag, tisdag 26 mars 2019, röstar EU-parlamentet om en ny upphovsrättslagstiftning för material som används på internet, det så kallade DSM-direktivet.

Publicerad: Tisdag 26 mar 2019

Senast uppdaterad: Tisdag 26 mar 2019

Nyckelord:
Internationellt

Det upphovsrättsdirektiv som EU-parlamentet röstar om syftar till att de personer som skapar upphovsrättsliga verk ska få ett bättre skydd och få del av den vinst som deras material genererar på internet. Därför uppmanar ordförandena i Saco, LO och TCO Europaparlamentets ledamöter att rösta ja till förslaget.

Det är de stora internetplattformarna, som genom direktivet måste ta ett större ansvar och se till att upphovsrättsinnehavare får ersättning när deras verk ger intäkter.

Direktivet ger upphovspersoner förutom en rätt till rimlig ersättning, möjlighet till insyn och rätt till att återkalla rättigheter som missbrukas. Inte bara IRL, utan också på nätet. På så sätt ges bättre förutsättningar för att den kreativa sektorn att utvecklas.

Kontaktpersoner

Emma Nilsson, Kommunikationschef
emma.nilsson@saco.se

08-613 48 22