Arbetsbristförhandling

Före en neddragning av verksamheten måste arbetsgivaren förhandla med de fackliga organisationer som denne har tecknat kollektivavtal med (enl. medbestämmandelagen)