Arbetsdomstolen (AD)

Specialdomstol dit arbetsgivare och fackförbund kan vända sig vid tvister i arbetsrättsfrågor