Arbetsledningsrätt

Grunden är att arbetsgivaren har ensidig rätt att bestämma hur arbetet ska organiseras och utföras på en arbetsplats. LAS begränsar i viss mån den rätten, men det är fortfarande en huvudprincip.