Avskedande

När någon får sluta direkt, utan uppsägningstid. Får bara användas vid mycket allvarliga förseelser.