Avtalsturlista

Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna kan komma överens om en annan turordning för uppsägning vid arbetsbrist än den som följer av LAS Se även turordningslista och turordningsregler.