Befattningsbeskrivning

Beskrivning av vilka arbetsuppgifter som ingår i en viss tjänst och ibland även vilka kvalifikationer som krävs för det fortsatta arbetet. Ligger till grund för bedömningen av tillräckliga kvalifikationer.