"Det gyllene arbetsgivarfönstret"

Insikten om de stora möjligheter som omstruktureringar ger arbetsgivaren att kontrollera att nödvändig kompetens blir kvar efter driftsinskränkningar.