Driftsenhet

Del av ett företag som är belägen i en och samma byggnad eller inhägnat område. Turordning görs per driftsenhet, men facket kan begära att en gemensam turordning ska göras för flera driftsenheter.