Driftsinskränkningar

Minskning av verksamheten hos en arbetsgivare. Kan leda till minskning av personalen och därmed uppsägningar på grund av arbetsbrist.