Flexicurity

Ett system av komponenter som påverkar trygghet och omställning på arbetsmarknaden. Om samma nivå på tryggheten ska upprätthållas kan t ex a-kassan behöva höjas om anställningstryggheten försämras.